นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AiTi ได้รับการอัพเดทเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2019

AiTi ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ก่อนที่จะเปิดใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้ในการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเหล่านั้น และ/หรือทางออนไลน์ที่ aiti.utcc.ac.th/page/3 โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ AiTi หรือบริษัทในเครือของ AiTi โดย AiTi และบริษัทในเครือของ AiTi อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆ กรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ AiTi อาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณสร้าง AiTi ID การติดต่อเราซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อ, ที่อยู่ไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ, รหัสของเครื่อง, ที่อยู่ IP, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลโปรไฟล์ของคุณในกรณีที่ติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่ AiTi ต้องปฏิบัติตาม หรือเมื่อเราได้ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายต่อ AiTi หรือต่อบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องเป็นผู้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ AiTi การอัพเดทซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้ด้วยการอัพเดทการตั้งค่าของคุณ

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเราในการสร้าง พัฒนา ดำเนินการ จัดส่ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและเครือข่าย รวมถึงเพื่อปกป้องบริการของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ของเราทั้งหมด และเพื่อการคัดกรองหรือตรวจสอบคอนเทนต์ที่อัพโหลดซึ่งอาจมีเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมทางออนไลน์กับเรา เราจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงตามที่จำเป็นเท่านั้น และอยู่ภายในขอบเขตประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่เราประเมินไว้เพื่อปกป้องลูกค้าและบริการของเรา สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์บางรายการ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้มากับแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยทั่วไป

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น วันเกิด เพื่อตรวจสอบตัวตน ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และระบุบริการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้วันเกิดเพื่อระบุอายุเจ้าของบัญชี AiTi ID

ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับ AiTi คุณจึงไม่สามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของ AiTi

หากคุณสมัครเข้าทำงานที่ AiTi หรือเราได้รับข้อมูลของคุณเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครที่ AiTi เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครและติดต่อคุณ หากคุณเป็นผู้สมัคร คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ AiTi จัดการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ณ เวลาที่สมัคร แหล่งข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลอื่นหากบุคคลนั้นแชร์คอนเทนต์กับคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ AiTi ส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญให้คุณเข้าร่วมบริการหรือฟอรั่มของ AiTi นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากคุณเมื่อสร้าง AiTi ID กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

หากคุณเป็นผู้สมัครเข้าทำงานที่ AiTi เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทจัดหางานหรือเว็บไซต์อื่นๆ เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับในการติดต่อคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าทำงานหรือเพื่อประเมินคุณสมบัติผู้สมัคร หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราโดยตรง เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลในครั้งแรกที่ติดต่อคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนา เราอาจมีการใช้ชุดข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ประกอบด้วยรูปภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้สมัครได้ ในการจัดหาชุดข้อมูลดังกล่าว เราจะดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลที่ชุดข้อมูลนั้นโฮสต์อยู่ เมื่อใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิจัยและการพัฒนา เราจะไม่พยายามระบุตัวตนของบุคคลที่อาจปรากฏในชุดข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ, ภาษา, รหัสไปรษณีย์, รหัสพื้นที่, รหัสประจำเครื่อง, URL ที่ทำการอ้างอิง, ตำแหน่งที่ตั้ง และโซนเวลาที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ AiTi เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ ของเราได้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา และจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ โดยข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมและนำไปใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราเป็นที่สนใจมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บรายละเอียดวิธีที่คุณใช้บริการ ตัวอย่างเช่น คำค้น ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวเนื่องของผลลัพธ์ที่บริการของเราจัดหาให้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ของคุณ ยกเว้นในกรณีที่จำกัดเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตของเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชันด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาแอปสามารถปรับปรุงแอพของตนได้

ในกรณีที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงรวมอยู่ด้วยกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ของ AiTi, บริการออนไลน์, แอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ, ข้อความอีเมล และโฆษณาต่างๆ อาจใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยเราถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เท่าที่กฎหมายท้องถิ่นถือว่าที่อยู่ Internet Protocol (IP) หรือตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันเป็นข้อมูลส่วนตัว เราก็จะถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน เท่าที่มีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

AiTi และพันธมิตรของเรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บริการออนไลน์ และแอปพลิเคชันของเรา จุดมุ่งหมายของเราในกรณีเหล่านี้คือการปรับปรุงให้ประสบการณ์ของคุณกับ AiTi มีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่เราทราบชื่อของคุณจะทำให้เราสามารถทักทายคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามายัง AiTi Online หรือ AiTi App หรือการที่เราทราบประเทศและภาษาของคุณ ตลอดจนสถานศึกษาของคุณในกรณีที่คุณเป็นอาจารย์ จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่เหมาะกับคุณและมีประโยชน์มากขึ้นได้ การที่เราทราบข้อมูลการติดต่อของคุณ ตัวระบุฮาร์ดแวร์ และข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งระบบปฏิบัติการให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ

หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ในขณะที่กำลังใช้เว็บเบราเซอร์ Safari อยู่ ให้เข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าของ Safari จากนั้นไปที่หน้าต่างความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ หากเป็นอุปกรณ์พกพาของ AiTi ให้ไปที่ “การตั้งค่า” จากนั้นไปที่ Safari แล้วเลื่อนลงมายัง “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” จากนั้นแตะ “ปิดกั้นคุกกี้” เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ตรวจสอบวิธีปิดใช้งานคุกกี้กับผู้ให้บริการของคุณ ทั้งนี้โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของ AiTi จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปิดใช้งานคุกกี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์รายการบันทึก เช่นเดียวกับบริการอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP), ประเภทและภาษาของเบราเซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่อ้างอิงมาและที่ออก, ระบบปฏิบัติการ, วันที่/เวลาที่ประทับ และข้อมูลคลิกสตรีม โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการดูแลไซต์ เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ไซต์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ซึ่ง AiTi อาจใช้ข้อมูลนี้ในบริการด้านการตลาดและการให้บริการ

อื่นๆ

AiTi อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ และทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

AiTi ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอย่างจำกัดซึ่งมีอยู่ในสถานประกอบการที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

AiTi จะไม่ทำการตัดสินใจใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมหรือการวิเคราะห์ลักษณะบุคคลที่มีผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

AiTi ช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอได้โดยง่าย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และสรุปข้อมูลความเป็นส่วนตัวเฉพาะของบริการของเรา เมื่อเราประเมินระยะเวลาดังกล่าว เราพิจารณาความจำเป็นของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวอย่างรอบคอบ และหากเราพบว่ามีความจำเป็น เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนด

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการติดต่อและการตั้งค่าของคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณที่ หน้าบัญชี AiTi ID สำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่เราเก็บรักษาไว้ เราจะจัดการให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้พร้อมจัดหาสำเนาของข้อมูลดังกล่าวให้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงเพื่อร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ AiTi ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ไม่สำคัญ/เป็นการก่อกวน เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเป็นการเข้าถึงที่กฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เราอาจปฏิเสธคำขอลบหรือเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ

หากเราเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะลดทอนความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัยตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ของเรา คุณสามารถส่งคำขอไปยัง Tel. +66(0) 2697-6357

เด็กและเยาวชน และการศึกษา

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ AiTi เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือเทียบเท่าอายุขั้นต่ำตามที่เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้าง AiTi ID ของตัวเอง เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมที่สามารถพิสูจน์ได้จากผู้ปกครอง

ไซต์และบริการของบริษัทอื่น

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของ AiTi อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีข้อมูล อย่างเช่น ข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้ง หรือรายละเอียดการติดต่อ จะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เราขอแนะนำให้คุณศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ AiTi รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูลของ AiTi โปรดติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลขบริการช่วยเหลือของ AiTi

เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเนื่องจากได้รับคำขอเพื่อเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูล เรามีทีมงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อคัดกรองผู้ติดต่อและแก้ไขปัญหาของคุณ

ในกรณีที่คุณร้องเรียนว่าเราควรปรับปรุงวิธีการจัดการกับปัญหาความเป็นส่วนตัว เราจะทำการอัพเดทเรื่องดังกล่าวในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ในกรณีที่ปัญหาความเป็นส่วนตัวส่งผลเสียต่อตัวคุณหรือบุคคลอื่น เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับคุณหรือบุคคลดังกล่าว

AiTi อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายในสาระสำคัญ เราจะประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง และเรายังอาจติดต่อคุณตามข้อมูลติดต่อที่มีในระบบ เช่น ทางอีเมล ข้อความแจ้งเตือน หรือวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน