Mentoring Series by AiTi

รับฟังประสบการณ์ ความประทับใจ และเหตุผลในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mentor และ Mentee รุ่นที่ 1 ของครอบครัว AiTi