ข้อมูล สปป.ลาว (รายวัน) 17.06.67

Laos Daily 17.06.67