ข้อมูล สปป.ลาว (รายวัน) 18.06.67

Laos Daily 18.06.67