กิจกรรม Reviewing Goals and Smart Think

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม Reviewing Goals and Smart Think ณ ห้องจัดเลี้ยง TEPCoT อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Mentee ทุกท่านได้พบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกจากนี้ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ เฮฮา ปาร์ตี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันให้มากยิ่งขึ้นไปอีกในรูปแบบสบายๆ