เวียดนามเผยเดือนม.ค.-ต.ค. FDI ไหลเข้าลดลง 2.5%YoY ด้วยมูลค่า 15.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงการวางและการลงทุน (MPI) เผยว่าในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามได้รับเม็ดเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 15.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ FDI ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนาม โดยธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มาจากการลงทุนของบริษัทต่างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ การเบิกจ่ายเงินทุน FDI ในอนาคต ลดลงร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นมูลค่า 2,348 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนใหญ่จะลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว รองลงมาเกาหลีใต้และจีน

ที่มา : https://vietreader.com/business/20673-vietnam-jan-oct-fdi-inflows-drop-25-y-y-to-158-bln-govt.html