ส่งออกกัมพูชาไปสหรัฐเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก

การส่งออกของกัมพูชาไปยังสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรกมูลค่าเกินกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งข้อมูลล่าสุดมาจากทางรัฐบาลสหรัฐ โดยการส่งออกของกัมพูชาขยายตัวกว่า 30% ในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งสหรัฐสั่งซื้อสินค้าจากกัมพูชามูลค่า 2.24 พันล้านเหรียญสหรัฐ และทางกัมพูชานำเข้าสินค้าจากสหรัฐมูลค่า 264 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วการค้าระหว่างกัมพูชาและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าถึง 4.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปีที่แล้ว มูลค่าการส่งออกของกัมพูชาไปยังสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2559 กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการส่งออกสินค้าบางชนิดไปยังสหรัฐฯ โดยไม่มีการเสียภาษีภายใต้โครงการ Generalized System of Preferences (GSP) ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกสินค้าภายใต้ GSP มูลค่ากว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50630230/exports-to-us-soar-in-h1/