แขวงบ่อแก้วปรับขึ้นค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา สร้างความไม่พอใจต่อประชาชนในพื้นที่

รัฐวิสาหกิจน้ำประปาแขวงบ่อแก้ว กำหนดให้ครัวเรือนต้องจ่ายเงิน 10,000 กีบต่อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำทุกใบ ทำให้ชาวบ้านแสดงความไม่พอใจ โดยระบุว่าเป็นมาตรการที่สร้างภาระให้กับชาวบ้านที่เกิดจากรัฐบาล ชาวบ้านบางรายยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในอนาคต โดยกำลังจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 3,000 กีบ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2567 ยิ่งสร้างความไม่พอใจของชาวแขวงบ่อแก้ว หลายคนเรียกร้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบจากรัฐบาล โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของนโยบายที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งมีความยากลำบากจากปัญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานจำนวนมากในปัจจุบัน

ที่มา : https://laotiantimes.com/2024/04/11/new-water-bill-receipt-fee-sparks-outrage-among-residents-in-bokeo/