ธนาคารแห่ง สปป.ลาว คาดเงินเฟ้อยังมีระดับสูงตลอดทั้งปี 67

นายบุญเหลือ สินชัยวรวงศ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว (BOL) กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อ สปป.ลาว จะยังคงมีระดับสูงจนถึงสิ้นปี 2567 ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะลดอัตราเงินเฟ้อลงเหลือตัวเลขหลักเดียวภายในปีนี้ โดยในเดือนเมษายน 2567 อัตราเงินเฟ้อของ สปป.ลาว อยู่ที่ 24.92% ปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ทั้งราคาเชื้อเพลิง ก๊าซ และสินค้านำเข้า การอ่อนค่าของเงินกีบ เมื่อเทียบกับเงินบาทไทยและดอลลาร์สหรัฐ ทำให้สถานการณ์ยุ่งยากยิ่งขึ้น โดยทำให้ยากต่อการรักษาราคาสินค้านำเข้าให้ต่ำ

ที่มา : https://laotiantimes.com/2024/05/23/inflation-in-laos-to-remain-high-all-year-long-bank-of-laos-says/