ข้อมูล สปป.ลาว (รายวัน) 11.06.67

Laos Daily 11.06.67