กระทรวงการท่องเที่ยวกับพูชา หารือจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวเสียมราฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เดินทางไปเยี่ยมกรมการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ หารือแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ ประจำปี 2021-2035 โดยแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวมีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของเมืองเสียมราฐและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ที่มีกำลังซื้อสูง ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นกระจายความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่เคยกระจุกตัวอยู่บริเวณนครวัด ซึ่งระหว่างการหารือรัฐมนตรีฯ เน้นย้ำการปรับกระบวนการปฏิบัติงานและวิธีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงกลไกการทำงานของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ (กทท.) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (Green Belt) ที่เกษตรกรสามารถปลูกผัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ เพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว หวังสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนต่อไป

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501503069/tourism-minister-touts-master-plan-for-siem-reap-tourism-boost/