เวียดนามเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย

งานแสดงส่งเสริมสินค้าเวียดนามในนครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย นับว่าเป็นงานแสดงสินค้าครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยรองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวเปิดงานการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนาม-ออสเตรเลีย ในด้านความร่วมมือโอกาสเศรษฐกิจใหม่ ทั้งนี้ รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ระบุว่างานแสดงส่งเสริมสินค้าดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ ได้ร่วมมือและเชื่อมโยงให้เป็นคู่ค้าที่สำคัญ นอกจากนี้ จากตัวเลขสถิติการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่างเมืองนครโฮจิมินห์กับออสเตรเลีย อยู่ที่ 979 ล้านเหรียญสหรัฐ จำแนกออกเป็นมูลค่าการส่งออกไปยังออสเตรเลียอยู่ที่ 578.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และเครื่องจักร เป็นต้น

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/event-promoting-vietnamese-goods-held-in-australia/164485.vnp