รัฐบาลกัมพูชาจัดหาเงินทุน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ

สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) และกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง (MPWT) จัดการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการแผนแม่บทด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชา (RGC) ได้จัดหาเงินลงทุนเกือบมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานกว่า 174 โครงการ มุ่งพัฒนาการเชื่อมต่อทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ที่จัดทำโดยธนาคารโลก สะท้อนว่ากัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 98 ในปี 2018 และตกลงมาอยู่ที่ 115 ทำให้ประเทศอยู่ในอันดับทัดเทียมกับ สปป.ลาว ส่งผลทำให้รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ เช่นการพัฒนาทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ (PPSE) และโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงทางด่วน PP-Bavet ทางด่วนพนมเปญ-เสียมราฐ-ปอยเปต และคลองฟูนันเตโช เป็นสำคัญ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501443206/govt-seeks-40b-capital-to-build-infrastructures-by-2033/