ประชาสัมพันธ์ : งานเสวนา AiTi ในรูปแบบ Private Mentoring และ Business Matching หัวข้อ การค้าการลงทุน และโอกาสใหม่ๆ ช่วงโควิด..วิกฤตรอบ 100 ปี ในประเทศกลุ่ม CLMV

📌วันที่ 7 กรกฎาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย📌

โดยเชิญสุดยอดเมนทอลที่บริหารธุรกิจจริงฝ่าวิกฤตโควิด สดๆ ร้อนๆ ได้แก่

🔴ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
🔴คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Mentor กลุ่มประเทศเมียนมา
🔴คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข
คณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Mentor กลุ่มประเทศกัมพูชา

เจาะลึก แบบไพรเวท กับการแก้ปัญหาเพื่อรักษาและต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน กับสุดยอดเมนทอลระดับโลก รวมทั้งการพยากรณ์โอกาสใหม่ๆ ใน CLMVT พร้อมคำแนะนำการบริหารงานฝ่าวิกฤตในรอบ 100 ปี

เราเชื่อว่า..
“ผู้นำย่อมเห็นโอกาสบนวิกฤตเสมอ”

ประชุมสุดยอดผู้นำสตรีด้านธุรกิจครั้งแรกในอาเซียน

  กำลังเตรียมจัดงานใหญ่คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุลประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล (AWEN) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีด้านธุรกิจ Women CEOs Summit ครั้งแรกในอาเซียน ในหัวข้อ Globalization 4.0 and Beyond : Shaping the Future of Women Enterprises (การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร : กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ…สหัสวรรษ 4.0) ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้นำสตรีด้านธุรกิจ (CEO) ของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มอาเซียนด้วย รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และผู้นำด้านสังคมที่เกี่ยวข้องประมาณ 300 คน ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของสตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมเชิญทูตานุทูตของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน

         ที่มา: https://www.ryt9.com/s/nnd/3055453