กิจกรรมเสวนา AiTi ในรูปแบบ Private Mentoring และ Business Matching หัวข้อ การค้าการลงทุน และโอกาสใหม่ๆ ช่วงโควิด..วิกฤตรอบ 100 ปี ในประเทศกลุ่ม CLMV

📌วันที่ 7 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย📌

ประชาสัมพันธ์ : งานเสวนา AiTi ในรูปแบบ Private Mentoring และ Business Matching หัวข้อ การค้าการลงทุน และโอกาสใหม่ๆ ช่วงโควิด..วิกฤตรอบ 100 ปี ในประเทศกลุ่ม CLMV

📌วันที่ 7 กรกฎาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย📌

โดยเชิญสุดยอดเมนทอลที่บริหารธุรกิจจริงฝ่าวิกฤตโควิด สดๆ ร้อนๆ ได้แก่

🔴ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
🔴คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Mentor กลุ่มประเทศเมียนมา
🔴คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข
คณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Mentor กลุ่มประเทศกัมพูชา

เจาะลึก แบบไพรเวท กับการแก้ปัญหาเพื่อรักษาและต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน กับสุดยอดเมนทอลระดับโลก รวมทั้งการพยากรณ์โอกาสใหม่ๆ ใน CLMVT พร้อมคำแนะนำการบริหารงานฝ่าวิกฤตในรอบ 100 ปี

เราเชื่อว่า..
“ผู้นำย่อมเห็นโอกาสบนวิกฤตเสมอ”