‘เวียดนาม’ เผยผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาสแรกปี 66 ขยายตัว 6%

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) รายงานว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสแรกของปี 2567 ขยายตัว 6.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจขยายตัว 2.02% ทั้งนี้สาขาการผลิตและแปรรูปของอุตสาหกรรมเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่รายได้จากการค้าปลีกและบริการในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ มีมูลค่าที่ 61.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ นาย เหงียน ซิน นัท ตัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่าผลลัพธ์ดังกล่าว สาเหตุมาจากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล การส่งเสริมการเบิกจ่ายการลงทุนภาครัฐและโครงการอุตสาหกรรม รวมถึงการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มีส่วนช่วยปรับปรุงกำลังการผลิตในประเทศอีกด้วย

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/industrial-production-expands-over-6-year-on-year-in-q1-moit-post1085962.vov