นักท่องเที่ยวและขาวบ้านเมืองหลวงพระบาง ร่วมงานเทศกาลปีใหม่ลาว 2567

ชาวหลวงพระบางและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระบาง เพื่อนำไปประดิษฐานชั่วคราวที่วัดใหม่สุวรรณภูมิมาราม สำหรับให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้พรมน้ำหอมและสรงน้ำพระบาง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสปีใหม่ลาว โดยจะจัดงานจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2567 นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม รวมทั้งการแสดงของโรงละครพระลักษณ์พระราม ซึ่งจะจัดขึ้นในตอนกลางคืนเพื่อความบันเทิงแก่ผู้คนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ

ที่มา : https://kpl.gov.la/EN/detail.aspx?id=81963