บริษัทและโรงงานอาหารกว่า 1,550 แห่งยื่นขอ GACC ในช่วง 2 ปีครึ่ง

ตามการระบุของกระทรวงพาณิชย์ ในช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา ตามพระราชกฤษฎีกา GACC 248 และ 249 โดยผู้ส่งออกอาหารจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาต GACC เพื่อนำสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน โดยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2021 ถึง 5 พฤษภาคม 2024 โรงงาน 1,550 แห่งได้รับการส่งต่อคำขอ 3,092 รายการไปยัง GACC ผ่านกรมวิชาการเกษตร (คำขอ 2,935 รายการ) กรมประมง (134 รายการ) กรมพันธุ์สัตว์และสัตวแพทย์ปศุสัตว์ (14 รายการ) และหน่วยงานอาหารและยา ฝ่ายธุรการ ซึ่งประกอบด้วยกิจการ แปรรูปน้ำมันสำหรับบริโภค เมล็ดพืชน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ขนมอบยัดไส้ รังนกที่บริโภคได้ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ธัญพืชที่บริโภคได้ การสีธัญพืช ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมอลต์ ผักสดและอบแห้ง ถั่วแห้ง ชนิดพืช ถั่วและเมล็ดพืช ผลไม้แห้ง กาแฟไม่คั่วและเมล็ดโกโก้ อาหารพิเศษไม่รวมนมผง อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ผึ้ง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอาหารสัตว์ และธุรกิจปศุสัตว์ อย่างไรก็ดี ผู้ส่งออกสามารถเข้าถึง China International Trade Single Window ได้โดยตรงผ่าน https://cifer.singlewindow.cn โดยการสร้างบัญชีสำหรับกลุ่มอาหารที่ไม่อยู่ใน 18 กลุ่มที่กล่าวถึงข้างต้น

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/1550-food-companies-factories-apply-for-gacc-in-2-5-years/#article-title