หนี้สาธารณะของกัมพูชาอยู่ที่ 11.09 พันล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาส 1 ปี 2024

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา (MEF) เผยแพร่รายงานสถิติหนี้สาธารณะประจำไตรมาส 1 ปี 2024 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 มิ.ย.) โดยระบุว่าปัจจุบันหนี้สาธารณะของกัมพูชาอยู่ที่ 11.09 พันล้านดอลลาร์ สำหรับองค์ประกอบของหนี้สาธารณะแบ่งเป็นร้อยละ 64 มาจากพันธมิตรการพัฒนาแบบทวิภาคี (Bilateral Development Partners) และร้อยละ 36 จากองค์กรพัฒนาพหุภาคี (Multilateral Development Partners) ซึ่งรายละเอียดสกุลเงินของหนี้สาธารณะแบ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์ร้อยละ 46, สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDR) ร้อยละ 19, เงินหยวน (CNY) ร้อยละ 11, เงินเยน (JPY) ร้อยละ 11, เงินยูโร (EUR) ร้อยละ 7 และสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินอื่นๆ อีกราวร้อยละ 6 โดยรวมแล้วสัญญากู้เงินทั้งหมดเป็นแบบผ่อนปรนสูง มีองค์ประกอบเป็นเงินอุดหนุน (Grant Element) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 ซึ่งในรายงานยังระบุเสริมว่า ในไตรมาส 1 ปี 2024 กัมพูชาได้ชำระหนี้บริการหนี้สาธารณะให้แก่พันธมิตรการพัฒนาเป็นมูลค่า 181.5 ล้านดอลลาร์

โดยสัญญากู้เงินทั้งหมดนำไปใช้เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนภาครัฐในสาขาสำคัญ ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ยอดหนี้สาธารณะของกัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 19 ของ GDP ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501506352/cambodias-total-public-debt-stands-at-11-09-bln-as-of-q1/