‘ผู้ประกอบการ’ เวียดนาม จ่อขึ้นค่าแรง

ผู้ประกอบการในเมืองโฮจิมินห์หลายราย เริ่มปรับขึ้นค่าแรง ถึงแม้ว่ากิจการส่วนใหญ่จะจ่ายค่าจ้างแรงงานสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในภูมิภาคแล้วก็ตาม ในขณะที่เมื่อสอบถามแรงงาน คุณ Tran Van Thang พนักงานซ่อมบำรุงของบริษัทในเขตแปรรูปส่งออก Tan Thuan เขต 7 กล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างมากที่บริษัทประกาศปรับขึ้นค่าแรง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. และพนักงานใหม่จะได้รับค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่ 6.3 ล้านด่องต่อเดือน โดยการปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในช่วงสภาวะตลาดแรงงานเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะยินดีจากการขึ้นค่าแรง แต่แรงงานจำนวนมากยังคงมีความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของศูนย์บริการงานในเมืองโฮจิมินห์ ระบุว่าผู้ประกอบการหลายรายในปัจจุบันเผชิญกับอุปสรรคจากการสรรหาบุคลากร และตัวเลขสถิติในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ศูนย์ฯ ได้รับคำร้องจากผู้ประกอบการที่มีความต้องการแรงงานสูงถึง 48,837 ตำแหน่ง

ที่มา : https://en.sggp.org.vn/wage-increase-boosts-motivation-for-laborers-post110985.html