ปี 2023 อุตสาหกรรมประกันภัยกัมพูชาโต 3%

หน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยแห่งกัมพูชา (IRC) รายงานมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวมภายในประเทศแตะ 342 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากมูลค่า 331.8 ล้านดอลลาร์ ในปีก่อนหน้า โดยปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทประกันภัยทั่วไป 18 แห่ง บริษัทประกันชีวิต 15 แห่ง บริษัทประกันภัยรายย่อย 7 แห่ง และบริษัทประกันภัยต่อ 1 แห่ง ที่มีการขยายตัวในภายรวม สำหรับมูลค่าการเคลมประกันในปีก่อนมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 60.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 จากมูลค่า 46.6 ล้านดอลลาร์ ในปีก่อนหน้า ด้านมูลค่าสินทรัพย์รวมของอุตสาหกรรมประกันภัยกัมพูชามีอยู่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501441065/cambodias-insurance-industry-grows-by-3-pct-in-2023/

ภาคประกันภัยกัมพูชา รายงานการจัดเก็บเบี้ย ณ ส.ค. แตะ 31 ล้านดอลลาร์

ภาคประกันภัยกัมพูชารายงานการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยในช่วงเดือนสิงหาคมมูลค่ารวมกว่า 31.6 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเบี้ยประกันภัยรวมของตลาดประกันภัยทั่วไปในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 13.5 ล้านดอลลาร์ จากมูลค่า 12.8 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2022 ตามรายงานของหน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยของกัมพูชา สำหรับในรายงานยังได้ระบุเสริมว่าสำหรับเบี้ยประกันชีวิตมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 17.3 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 2.43 ในขณะที่เบี้ยประกันรายย่อยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40.2 ซึ่งปัจจุบันภายในกัมพูชามีบริษัทประกันทั่วไป 18 ราย บริษัทประกันชีวิต 14 ราย บริษัทประกันภัยรายย่อย 7 ราย บริษัทรับประกันภัยต่อ 1 ราย นายหน้าประกันภัย 20 ราย และตัวแทนองค์กร 34 ราย สำหรับเบี้ยประกันภัยขั้นต้นของกัมพูชามีมูลค่ารวมประมาณ 332 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.68 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดประกันภัยในกัมพูชา ซึ่งภาคประกันภัยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501369987/insurance-sector-logs-31-million-premium-in-august/

อุตสาหกรรมประกันภัยกัมพูชาขยายตัว 5.6% ในไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชารายงานการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยรวม 93.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากมูลค่ารวม 88.3 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายงานโดยหน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยของกัมพูชา (IRC) ซึ่งเบี้ยประกันขั้นต้นของตลาดประกันภัยทั่วไปในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีนี้อยู่ที่ 42.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่เบี้ยประกันชีวิตอยู่ที่ 48.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และเบี้ยประกันขนาดย่อมมูลค่า 1.83 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 45% ด้าน Bou Chanphirou ผู้อำนวยการใหญ่ของ IRC ได้กล่าวเสริมว่า ภาคธุรกิจประกันภัยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของภาคธุรกิจประกันภัยของกัมพูชายังคงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคและทั่วโลก โดยเชื่อว่าภาคประกันภัยจะยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501303841/cambodias-insurance-industry-records-5-6-pct-growth-in-q1/

อุตสาหกรรมประกันภัยกัมพูชายังคงเห็นการเติบโตในไตรมาสแรกของปี

ภาคอุตสาหกรรมการประกันภัยของกัมพูชายังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 16.3 หดตัวลงเล็กน้อยจากร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2020 ซึ่งเบี้ยประกันทั้งหมดสำหรับไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 85 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของสมาคมประกันภัยแห่งกัมพูชา (IAC) โดยรายงานของ IAC ระบุว่าหมวดประกันทั่วไปและประกันชีวิตยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเบี้ยประกันทั่วไปเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 20 ส่วนเบี้ยประกันชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 แต่ในทางกลับกันประกันภัยรายย่อยกลับหดตัวร้อยละ 27 โดยในไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนลูกค้าประกันภัยรวมสูงกว่า 1.2 ล้านราย ประกอบด้วยลูกค้าประกันชีวิต 380,000 ราย ผู้ซื้อประกันทั่วไป 510,000 ราย (ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุรายบุคคล) และผู้ถือกรมธรรม์รายย่อย 280,000 ราย ซึ่งปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทประกันทั่วไป 16 แห่ง บริษัทประกันชีวิต 11 แห่ง และบริษัทประกันภัยรายย่อย 5 แห่ง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50874378/cambodias-insurance-sector-growth-continues-through-q12021/

ภาคประกันภัยกัมพูชาในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ภาคการประกันภัยกัมพูชาในช่วงปี 2020 ยังคงเห็นการขยายตัวแม้จะเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยค่าเบี้ยประกันรวมทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 คิดเป็นมูลค่า 264.9 ล้านดอลลาร์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากธุรกิจประกันภัยในกัมพูชามีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่เพียงร้อยละ 1 จากตัวเลขที่เผยแพร่ใน National Bank of Cambodia’s Financial Stability Review ยอดขายประกันภัยทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ในปี 2020 โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากการประกันทรัพย์สิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.4 ของการเติบโตทั้งหมด ซึ่งประกันทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาลคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 35.4 รองลงมาคือประกันทั่วไปซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.4 ของเบี้ยประกันทั้งหมด โดยบริษัทประกันภัยทั่วไปมีจำนวนการเรียกเคลมประกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในปี 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 29.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 สู่ 29.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2020

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50870668/insurance-penetration-less-than-1-percent-in-kingdom/

อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชายังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในปี 2020 แม้จะเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยเบี้ยประกันรวมในปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2019 จากยอดรวม 253 ล้านดอลลาร์ สู่ 271.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสัดส่วนแบ่งเป็นการประกันภัยทั่วไปร้อยละ 41.9 ของเบี้ยประกันภัยรวม ประกันชีวิตร้อยละ 56.1 และการประกันภัยรายย่อยร้อยละ 2 โดยเบี้ยประกันภัยขั้นต้นของตลาดประกันภัยทั่วไปในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 113.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับขั้นต้นของตลาดประกันชีวิตในปี 2020 สูงถึง 152.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 แต่อย่างไรก็ตามอัตรานี้ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของปี 2019 ที่ร้อยละ 42.4 อย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2020 จำนวนเงินชดเชยทั้งหมดที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้กับลูกค้าคือ 37 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบเป็นรายปี ปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทประกันภัยทั่วไป 16 แห่ง บริษัท ประกันชีวิต 11 แห่ง และ บริษัทประกันภัยรายย่อย 5 แห่ง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50857134/cambodias-insurance-industry-on-positive-trend-in-2020-amid-covid-19/

ตลาดประกันฯในกัมพูชายังคงเติบโตท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

เบี้ยประกันภัยรวมในกัมพูชาอยู่ที่ 201.7 ล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 โดยการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดประกันภัยทั่วไปขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 18.2 ซึ่งตลาดประกันชีวิตเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยตลาดประกันภัยทั่วไปยังคงเติบโตอย่างมีนัยสำคัญโดยมีเบี้ยประกันภัยรับประมาณ 87.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 เพิ่มขึ้นจาก 74.4 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สามของปี 2019 ซึ่งตลาดประกันชีวิตเติบโตขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 109.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 106.8 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน แต่ตลาดประกันภัยขนาดเล็กถูกมองว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤต COVID-19 จากรายงานระบุว่าเบี้ยประกันภัยขนาดเล็กในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีลดลงร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785948/insurance-market-continues-to-grow-amidst-covid-19/

การเพิ่มขึ้นของรายได้บริษัทประกันฯในกัมพูชา

รายงานของสมาคมประกันภัยกัมพูชา (IAC) รายงานว่าเบี้ยประกันขั้นต้นของในกัมพูชาเติบโตขึ้นร้อยละ 21.4 ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยรายงานรายไตรมาสแสดงให้เห็นว่าเบี้ยประกันขั้นต้นสำหรับการประกันทั่วไปมีมูลค่าสูงถึง 32.76 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 26.98 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เตประกันภัย จำกัด กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เป็นเพราะธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงก่อนที่จะมีการระบาดของ COVID-19 คิดเป็นรายได้จากการประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.4 หรือ 7.14 ล้านดอลลาร์ จาก 5.25 ล้านดอลลาร์ ด้านรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 สู่ 5.9 ล้านดอลลาร์ ด้านอุบัติเหตุส่วนบุคคลและเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นร้อยละ 38

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50742571/insurers-income-rising-for-now/

บริษัทประกันภัย 11 แห่งลงทุนมากกว่า 127 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเมียนมา

บริษัท ประกันภัย 11 แห่งดำเนินธุรกิจในเมียนมาโดยลงทุน 127.044 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเริ่มออกใบอนุญาตให้กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศเริ่มที่เนปยีดอ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้โครงการประกันภัยอิสระ กระทรวงการวางแผนการเงินและอุตสาหกรรมได้ออกใบอนุญาตประกันให้กับบริษัทต่างชาติ 5 แห่ง และออกใบอนุญาตให้กับบริษัทร่วมทุน 6 แห่งที่ได้รับอนุญาตให้บริการประกันชีวิตและประกันทั่วไป หากบริษัทประกันภัยต้องการขายประกันประเภทใหม่และแก้ไขกฎและข้อบังคับการประกันต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลประกันภัยผ่านแผนกกำกับดูแลด้านการเงิน

ที่มา : https://elevenmyanmar.com/news/11-insurance-firms-running-with-investment-of-over-127m-over-ks67bn

BIMA และ Smart Axiata ประกาศเพิ่มความคุ้มครองสำหรับ Smart Life Insurance

ผู้ให้บริการด้านประกันฯ BIMA และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมสมาร์ท Axiata ประกาศเปิดตัวประกันภัยที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า Smart Life Insurance ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป โดยตอนนี้ผู้ถือประกันจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้สูงถึง 5,000 เหรียญสหรัฐ ด้วยแผนอัพเกรดนี้ ซึ่งลูกค้าภายใต้ประกันชีวิต Smart  Life Insurance จะต้องชำระค่าเบี้ยระหว่าง 1.60 – 2.40 เหรียญสหรัฐต่อเดือนสำหรับการคุ้มครองข้างต้น โดยก่อนหน้านี้ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำในกัมพูชาไม่สามารถเข้าถึงโครงการประกันสังคมและการพาณิชย์ที่สำคัญได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2014 การเป็นหุ้นส่วนกับ Smart Axiata และ BIMA ได้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงประกันฯมากกว่า 1 ล้านคน ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถขยายขอบเขตและให้บริการการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณค่าแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50694703/bima-and-smart-axiata-announces-enhanced-insurance-coverage-for-smart