รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตร Myanma ในเมือง Kyaukse

ดร. ชาร์ลี ตัน รัฐมนตรีสหภาพอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอู เมียว ออง หัวหน้าคณะรัฐมนตรีประจำเขตมัณฑะเลย์ และพรรคการเมือง ได้ตรวจสอบโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเมียนมา ในเมืองจ็อกเซ เขตมัณฑะเลย์ โดยผู้จัดการโรงงานได้อธิบายกระบวนการวิจัยและพัฒนาเครื่องย้ายปลูกข้าว ด้านรัฐมนตรีสหภาพย้ำถึงความสำคัญของอุปกรณ์การเกษตรเนื่องจากเมียนมาเป็นประเทศเกษตรกรรม การผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดกลางสามารถช่วยลดการนำเข้าเครื่องจักร ซึ่งช่วยประหยัดการใช้เงินตราต่างประเทศได้  อย่างไรก็ดี เขายังกล่าวถึงความพยายามของเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ในการผลิตเครื่องหีบฝ้ายแบบลูกกลิ้งคู่สำหรับแยกสำลีออกจากเมล็ด แม้ว่าประเทศจะมีการผลิตฝ้ายอย่างเพียงพอ แต่เครื่องจักรที่ไม่เพียงพอก็ขัดขวางศักยภาพในการเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตฝ้าย นอกจากนี้ รัฐมนตรีสหภาพฯ ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของโรงงานฝ้ายในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น เส้นด้ายและเสื้อผ้า นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงศักยภาพในการผลิตน้ำมันบริโภคจากเมล็ดฝ้าย

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/moi-um-inspects-myanma-agricultural-machinery-factory-in-kyaukse/#article-title

สถานการณ์ภาคการเกษตรกัมพูชาในปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลิตภาพในส่วนของภาคการเกษตรภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรที่เข้ามาคาดว่าจะแทนที่แรงงานคนและสัตว์เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตข้าวและพืชอุตสาหกรรมเกษตร จากรายงานของกรมวิชาการเกษตรกัมพูชาปัจจุบันมีรถแทรกเตอร์ 32,094 คัน รถคูโบต้า 498,119 คัน และรถเกี่ยวข้าว 6,796 คัน ในภาคการเกษตร ซึ่งในปี 2020 กัมพูชาส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่ารวมกว่า 4.037 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ซึ่งเป็นการส่งออกข้าวสารมากกว่า 690,000 ตัน ในปี 2020 ไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก และข้าวเปลือกอีกมากกว่า 2,800,000 ตัน ถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม รวมไปถึงผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ ร่วมด้วย

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50802183/2020-was-a-bumper-year-for-agriculture/