มูลค่าสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์กัมพูชาแตะ 5.12 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2023

ภาคการเงินรายย่อยกัมพูชาได้ออกเครดิตสินเชื่อแก่ผู้กู้มูลค่ารวมกว่า 5.12 พันล้านดอลลาร์ ให้กับผู้ขอสินเชื่อราว 1.57 ล้านราย โดยมีการกู้ยืมเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 3,260 ดอลลาร์ สำหรับในปีที่แล้ว ผ่านเครือข่ายสถาบันทางการเกิน 904 แห่ง ทั่วประเทศ รายงานโดย Kaing Tongngy โฆษกสมาคมไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา (CMA) ซึ่งปัจจุบันภาคการเงินภายในประเทศกัมพูชายังคงรักษาเสถียรภาพได้ดี แม้ว่าจะยังไม่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม ขณะที่ทางการยังได้เน้นย้ำถึงการกู้ยืมนอกระบบว่าไม่ควรทำ เนื่องจากมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินความจำเป็น และไม่มีกลไกในการคุ้มครองลูกค้าอย่างชัดเจน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501440074/microfinance-sector-provided-5-12b-loans-to-1-57m-clients-in-2023/

สถาบันการเงินกัมพูชา รายงานถึงปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) กล่าวว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ภาคสถาบันการเงินภายในประเทศได้ทำการปล่อยสินเชื่อในระบบรวม 185.1 ล้านล้านเรียล หรือประมาณ 44.9 พันล้านดอลลาร์ แก่ภาคการเกษตร การก่อสร้าง การผลิต การบริการ การค้า และภาคครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยภาคเกษตรมีสัดส่วนมากที่สุด ซึ่งโฆษกของสมาคมไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา ระบุว่าภายในสิ้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ปริมาณสินเชื่อสำหรับไมโครไฟแนนซ์ได้เพิ่มขึ้น 8.218 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่จำนวนผู้กู้เพิ่มขึ้นเป็น 2,028,882 ราย เพิ่มขึ้น 51,116 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2021
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50992206/banking-and-financial-institutions-disbursed-44-9-billion-in-loans-an-increase-of-23-percent/

สินเชื่อด้อยคุณภาพภายในกัมพูชาภายใต้ธนาคารไมโครไฟแนนซ์ยังคงคงที่

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สำหรับภาคอุตสาหกรรมการเงินรายย่อยของกัมพูชายังคงทรงตัวที่ร้อยละ 2.31 ในเดือนสิงหาคมหลังจากเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.33 ในเดือนมกราคมและสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ร้อยละ 2.61 ตามรายงานของอุตสาหกรรมการธนาคาร โดยจากรายงานด้านการเงินส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อการเกษตร ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยบันทึกอัตรา NPL ไว้ที่ร้อยละ 3.37 และร้อยละ 3.31 ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสวนทางกับความกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพของภาคการเงินรายย่อยของกัมพูชาเนื่องจากความกลัวว่าจะมีปริมาณการว่างงานในประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งในภาคเครื่องนุ่งห่มและการท่องเที่ยวเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชากรภายในประเทศได้ โดยสำหรับอัตรา NPL ที่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก แต่อย่างไรก็ตามคนในอุตสาหกรรมยังคงกลัวว่าอัตรา NPL อาจพุ่งสูงขึ้นในช่วงปลายปี เมื่อเงินกู้ที่มีการระงับการชำระ 6 เดือน ซึ่งได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ในเดือนมีนาคมและเมษายนเสร็จสิ้นลงและหากภาวะเศรษฐกิจยังคงแย่ลง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50767152/mfis-bad-loans-remain-in-a-stable-condition/

ไมโครไฟแนนซ์ในกัมพูชาอนุมัติสินเชื่อ 817 ล้านดอลลาร์ เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สมาคมไมโครไฟแนนซ์ของกัมพูชา (MFIs) อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้มูลค่าเกือบ 817 ล้านดอลลาร์สำหรับลูกค้ามากกว่า 180,000 ราย จากจำนวนลูกค้าเกือบ 200,000 ราย ที่ร้องขอความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตามรายงานของไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา (CMA) โดยโฆษกของ CMA กล่าวว่าในปัจจุบันมีเพียง 4 ภาคธุรกิจที่ได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้างสินเชื่อ รวมถึงการท่องเที่ยว, การก่อสร้าง, การขนส่งและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งสมาคมกำลังพิจารณาเพิ่มการเกษตรเป็นภาคที่ห้าในการปล่อยสินเชื่อ โดยธนาคารแห่งชาติของกัมพูชา (NBC) ออกคำสั่งในเดือนมีนาคมให้กับทุกธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างการชำระคืนเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดภาระของลูกหนี้ที่ต้องเผชิญกับรายได้ลดลงอันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งขอให้สถาบันการเงินลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับเครดิตและยกเลิกค่าปรับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50731293/microfinance-817-million-of-loans-approved-for-restructure/