เบี้ยประกันชีวิตรวมในกัมพูชาขยายตัวกว่า 8% ในเดือนมกราคม

เบี้ยประกันชีวิตรวมของกัมพูชาขยายตัวกว่าร้อยละ 8 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์ สำหรับในช่วงเดือนมกราคม 2024 รายงานโดยสำนักงานกำกับดูแลประกันภัยของกัมพูชา (IRC) ขณะที่ปริมาณการเคลมทั้งหมดที่บริษัทประกันภัยจ่ายออกไปในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 คิดเป็นมูลค่า 5.2 ล้านดอลลาร์ จากมูลค่า 3.3 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับตลาดประกันภัยกัมพูชาปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยทั่วไป 18 แห่ง บริษัทประกันชีวิต 14 แห่ง บริษัทประกันภัยรายย่อย 7 แห่ง และบริษัทรับต่อประกันภัย 1 แห่ง โดยภาคประกันภัยของกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งอุตสาหกรรมประกันภัยในช่วงปี 2023 มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวม 342 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501468052/insurance-gross-premium-rises-8-percent-to-over-40m-in-january/