นายกฯ ฮุน มาเนต เสนอ 9 ข้อ ยกระดับภาคการท่องเที่ยวกัมพูชา

นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ได้เสนอแนะแนวทางทั้ง 9 ข้อ เพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวกัมพูชา โดยได้กล่าวถึงในระหว่างการเปิดงานเทศกาลน้ำ ครั้งที่ 8 ในจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งแนวทางทั้ง 9 ข้อ 1.รักษาสันติภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนา 2.การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินนโยบายหมู่บ้าน-ตำบล 3.ร่วมมือกันพัฒนามาตรการต่างๆอ ภายใต้แนวคิด Dynamics of Stakeholder System เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการพิเศษ 4.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำ โดยเฉพาะจังหวัดรอบแม่น้ำโขงและทะเลสาบ Tonle Sap เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เสริมสร้างการเชื่อมโยง และปรับปรุงระบบขนส่ง 5.ส่งเสริมการผลิตสินค้าการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว 6.ปรับปรุง “วนอุทยานพนมกุเลน” ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 7.เรียกร้องให้กระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดงานต่างๆ 8.กระทรวงต่างๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้การเดินทางสะดวกและสะบาย และ 9. เรียกร้องให้กระทรวง สถาบัน หน่วยงานทุกระดับ รวมถึงภาคประชาชน ร่วมกันผลักดันโครงการต่างๆ ให้ประสำความสำเร็จ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501457623/pm-shares-nine-recommendations-to-enhance-tourism-sector/

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามายังเสียมราฐกัมพูชามากกว่า 5,000 คนต่อวัน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนเสียมราฐเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ต้นปี 2024 โดยเพิ่มขึ้นไปแตะระหว่าง 4,000-5,000 คนต่อวัน ตลอดช่วงเดือนมกราคม ตามรายงานล่าสุดของกรมการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมทางการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 124,000-155,000 คน ขณะที่ปริมาณการขายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณคดีนครวัดอยู่ที่จำนวน 115,532 ใบ ตามการรายงานของ Angkor Enterprise (AE) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้จัดการการขายตั๋วที่อุทยานอังกอร์และหมู่บ้านลอยน้ำ Chong Khneas ในจังหวัดเสียมราฐ รวมถึงวัดเกาะเคอร์ ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในจังหวัดพระวิหารที่อยู่ใกล้เคียงกัน สำหรับในแง่ของการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวทางการได้จัดตั้งสนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ (SAI) แห่งใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังจังหวัดมากขึ้น โดยมีเที่ยวบินตรงราคาประหยัดที่เชื่อมโยงระหว่างเสียมราฐกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่วเอเชีย

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501440076/siem-reap-sees-rush-of-tourists-over-5000-visit-daily/

รายได้จากภาคการท่องเที่ยวกัมพูชาในปี 2023 แตะ 3 พันล้านดอลลาร์

กัมพูชามีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวในช่วงปี 2023 มูลค่ารวมกว่า 3.03 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 115 จากมูลค่า 1.41 พันล้านดอลลาร์ ที่ได้บันทึกไว้ในช่วงปี 2022 ซึ่งหากวัดเป็นปริมาณคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5.43 ล้านคน ในช่วงเวลาดังกล่าว คิดเป็นการขยายตัวถึงร้อยละ 139.5 รายงานโดยกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกัมพูชาหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าการเติบโตจะยังไม่ถึงระดับที่ทำได้ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อภายในประเทศที่ดีขึ้น เป็นส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนกัมพูชามากขึ้น โดยเสริมว่ากระทรวงและภาคเอกชนกำลังเร่งทำงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงบริการด้านการท่องเที่ยวและสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501438735/kingdom-earns-3-billion-from-tourism-in-2023/

ไทยครองแชมป์ นักท่องเที่ยวต่างชาติมากสุดในอาเซียน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาซียน ครั้งที่ 27 (ASEAN Tourism Forum : ATF 2024) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ: มุ่งสู่อนาคตอาเซียนที่ยั่งยืน”(Quality and Responsible Tourism – Sustaining ASEAN Future)” โดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน 10 ประเทศ ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ที่จะฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รับผิดชอบ และยั่งยืน มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2559-2568 ประเด็นที่น่าสนใจที่ได้จากการประชุม พบว่าในปี 2566 ตัวเลขท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้น 153% เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า โดยแคมเปญการตลาดในปี 2566 ทั้งสองแคมเปญได้แก่ แคมเปญ imaginASEANและแคมเปญฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมมากถึง 2,500 ล้านคนทั่วโลก ด้านนางสาวสุดาวรรรณ กล่าวว่า ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสูงสุดในปี 2566 จำนวน 28.09 ล้านคน เพิ่มขึ้น 153.94% จากปีก่อนหน้าที่มี 11.06 ล้านคน

ที่มา : https://news.trueid.net/detail/g6l3pP7orbDR

หลวงพระบางคาดมีนักท่องเที่ยว 1.7 ล้านคน ในช่วง Visit Laos Year 2024

เจ้าหน้าที่หลวงพระบางคาดว่าจะมีผู้เยือนเมืองหลวงพระบางมากกว่า 1.7 ล้านคน ในช่วงที่มีแคมเปญ Visit Laos Year 2024 และคาดว่าจะมีเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปีนี้เป็นปีที่หลวงพระบาง ขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับ UNESCO ครบรอบ 28 ปี โดยพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ถือว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ทั้งนี้ นายบุญเหลือ มานิวงศ์ รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ทางการแขวงได้เตรียมโปรแกรมกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมตลอดปีนี้ รวมถึงเทศกาลเรือไฟและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และเป็นสัปดาห์ที่มีการมีส่วนร่วมของจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือและนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freefreenews/freecontent_11_Luang_y24.php

แคมเปญท่องเที่ยวแขวงหัวพันเคียงข้างต้นซากุระบาน

แขวงหัวพันตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 47,000 คน ภายใต้นโยบายส่งเสริมเที่ยวลาวปี 2567 ด้วยเม็ดเงินประมาณ 5 หมื่นล้านกีบ และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้เริ่มโครงการท่องเที่ยวตามธีมเที่ยวลาว “สวรรค์แห่งวัฒนธรรมลาว ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์” โดยในวันเปิดงานมีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า 1,000 คน ซึ่งใกล้เคียงกับการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อเปิดตัวโครงการ ซึ่งรวมถึงการประกวด Miss Peach Blossom การแสดงทางวัฒนธรรม การวิ่งมาราธอน รายการอาหารที่ปรุงโดยกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่น นิทรรศการสินค้าที่ผลิตภายใต้โครงการหนึ่งเขตหนึ่งผลิตภัณฑ์ และงานตลาดนัด ผู้เยี่ยมชมยังสามารถถ่ายภาพดอกท้อและซากุระได้ที่สวนซากุระมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น ในเขตเวียงไซ ซึ่งขณะนี้ต้นไม้บานสะพรั่งและเพิ่มสีสันให้กับภูมิทัศน์ฤดูหนาว ทั้งนี้ ดร.คำเพ็ง ไชยสมเพ็ง เจ้าแขวงหัวพัน กล่าวในพิธีเปิดว่า “หัวพันจะจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนในช่วงปีเยือนลาวปี 2567 ซึ่งรวมถึงเทศกาลชาติพันธุ์ การเฉลิมฉลองปีใหม่ตามประเพณีของลาว เทศกาลแข่งเรือ และกิจกรรมอื่นๆ หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวและชาวต่างชาติให้มาเยือนแขวงหัวพันเป็นจำนวนมาก และยังดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจในแขวงอีกด้วย”

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freefreenews/freecontent_10_huaphan_y24.php

ธนาคาร SME Bank กัมพูชา พร้อมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเสียมราฐ

ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐกัมพูชา (SME Bank) พร้อมสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ โดยได้เริ่มให้เงินทุนแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดเสียมราฐ ร่วมกับการให้ความร่วมมือระหว่าง SME Bank, สมาคมการท่องเที่ยวกัมพูชาในเสียมราฐ, สมาคมชมรมการท่องเที่ยวเสียมราฐ, สมาคมผู้ประกอบการ รุ่นเยาว์แห่งกัมพูชา และสมาคมผู้ประกอบการสตรีเสียมราฐ ซึ่งได้ร่วมกันจัดสัมมนา โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกว่า 160 ราย ทั่วจังหวัดเสียมราฐเข้าร่วมงาน สำหรับวิสาหกิจในภาคการท่องเที่ยวเสียมราฐ ซึ่งให้บริการโดยตรงแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สามารถสมัครขอสินเชื่อได้วงเงินสูงสุดถึง 600,000 ดอลลาร์ พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ภายใต้งบประมาณจัดสรรของรัฐบาล ที่ได้จัดสรรเงินเบื้องต้นจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ สำหรับโครงการดังกล่าว

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501415862/sme-bank-boosts-siem-reap-tourism/

นายกฯ เศรษฐา เผยแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อระหว่างไทย, เวียดนาม, ลาว และกัมพูชา

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เปิดเผยแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อระหว่างไทย เวียดนาม ลาว และกัมพูชาหลังจากพบปะผู้นำทั้งสามเมื่อวันอาทิตย์ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดในกรุงโตเกียว เพื่อรำลึกถึงความร่วมมือ 50 ปีของญี่ปุ่นกับประเทศในกลุ่มอาเซียน นายกเศรษฐา กล่าวในการหารือกับประธานาธิบดีเวียดนาม หวอ วัน ทุ่ม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูการประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างทั้งสองประเทศ เวียดนามได้เสนอให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปีหน้า นากยกฯ เศรษฐา กล่าวว่าวาระการประชุมจะรวมถึงราคาข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยประธานโว เสนอว่า ไทย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ต้องดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างราบรื่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางระหว่างประเทศต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแยกกัน นายกฯ เศรษฐา กล่าวชมเชยแนวคิดนี้ว่าสร้างสรรค์และกล่าวว่าเขาจะสั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล หารือเกี่ยวกับปัญหานี้และทำงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั่วทั้งสี่ประเทศ ในการหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา เศรษฐากล่าวถึงประเด็นต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งสถานกงสุลไทยในเมืองเสียมเรียบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมนครวัดอันโด่งดัง นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังขอบคุณเศรษฐาสำหรับการดูแลคนงานชาวกัมพูชาในประเทศไทย ในการเจรจากับประธานาธิบดี Joko Widodo ของอินโดนีเซีย Srettha ยืนยันว่าอินโดนีเซียจะซื้อข้าวไทยจำนวน 2 ล้านตัน การส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นไปยังอินโดนีเซียมีความโดดเด่นเนื่องจากภัยแล้งรุนแรงและฤดูฝนที่ล่าช้าซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ Joko Widodo ยังให้คำมั่นที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบนายธรรมนัส พร้อมเภา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในต้นปีหน้า “สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มราคาและความต้องการข้าวไทย” ทั้งนี้ ประธานาธิบดียังแสดงความสนใจโครงการ Land Bridge มูลค่า 1 ล้านล้านบาทของประเทศไทย และจะมีการหารือเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

ที่มา : https://www.nationthailand.com/thailand/economy/40033917

กัมพูชาดันระบบชำระเงินข้ามพรมแดนร่วมกับจีน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

ภาคการท่องเที่ยวกัมพูชามีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการจัดทำข้อตกลงสำคัญอย่างข้อตกลงการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างจีนและกัมพูชา ซึ่งมีศักยภาพในการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังเฟื่องฟู หลังได้รับผลกระทบมาจากโควิด-19 ด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วยการเสริมความสะดวกในการชำระเงิน ผ่านระบบภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว นอกจากข้อตกลงข้างต้นทั้งสองประเทศยังวางแผนที่จะผลักดันนโยบายส่งเสริมเที่ยวบินและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างกันเพื่อที่จะส่งเสริมการเดินทางระหว่างกันมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนในกัมพูชาสามารถชำระเงินโดยเข้าถึงระบบ Alipay ผ่านระบบ Bakong ของกัมพูชา และนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาในประเทศจีน ให้สามารถชำระเงินโดยใช้ระบบ Bakong เพื่อซื้อสินค้ากับผู้ขายที่ใช้ Alipay ในประเทศจีนได้สะดวกขึ้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501404692/cross-border-payment-deals-with-china-to-catapult-tourist-numbers/

ปริมาณนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลน้ำเสียมราฐขยายตัว ขณะที่ทางฝั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสียมราฐ รายงานถึงสถานการณ์ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 3 วัน ของเทศกาล Royal Water Festival (เทศกาลน้ำ) ว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวมาเยือนยังเสียมราฐถึง 304,261 คน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2019 แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเหลือเพียง 14,261 คน หรือคิดเป็นการลดลงกว่าร้อยละ 46.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 ที่ปริมาณ 26,592 คน ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 290,000 คน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันที่ประมาณ 250,000 คน โดยในพื้นที่จังหวัดอังกอร์ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ 147,000 คน พนมกุเลนประมาณ 8,000 คน และตามแนวแม่น้ำเสียมราฐประมาณ 110,000 คน รวมถึงในเขตชุมชนการท่องเที่ยวประมาณ 25,000 คน เป็นต้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501398982/in-pictures-numbers-up-but-foreign-tourists-down-by-almost-50-for-siem-reap-water-festival/