มูลค่าการค้า สปป.ลาว เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนธันวาคม 2566

ข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ Lao Trade Portal เผยมูลค่าการค้ารวมของ สปป.ลาว โดยมีการนำเข้าและส่งออกอยู่ที่ 1.235 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายงานระบุว่ามูลค่าการส่งออกในเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 531 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่าประมาณ 703 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ทองคำแท่งและทองคำแท่งผสม ยาง แร่ทองคำ ผลิตภัณฑ์กระดาษ มันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เยื่อไม้และเศษกระดาษ เหล็กและเสื้อผ้า โดยมีจีน เวียดนาม และไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของการส่งออกสินค้าจาก สปป.ลาว ส่วนสินค้านำเข้าหลักของประเทศ ได้แก่ เชื้อเพลิง อุปกรณ์เครื่องจักรกล ยานพาหนะทางบก เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก น้ำมันเบนซิน เครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ โดยประเทศที่ สปป.ลาว นำเข้าสินค้าสูงสุด ได้แก่ จีน ไทย และเวียดนาม

ที่มา : https://english.news.cn/asiapacific/20240126/40fcb191787d49fb8efc44d6c379f531/c.html