ทางการกัมพูชากำหนดแผนเริ่มก่อสร้างคลองฟูนันเตโชในปีนี้

Sun Chanthol รองนายกรัฐมนตรีและรองประธานสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) กล่าวว่า โครงการก่อสร้างคลองฟูนันเตโชความยาว 180 กิโลเมตรของกัมพูชาจะเริ่มต้นในปีนี้ แม้จะยังมีความกังวลต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดการก่อสร้างคลองดังกล่าว ถึงแม้จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ ที่คาดว่าจะดำเนินการด้วยเงินทุนจากจีน ด้านรองนายกฯ ได้กล่าวเสริมไว้ในระหว่างปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กัมพูชา-ประตูสู่อาเซียน” ในการประชุมสุดยอดธุรกิจกัมพูชา-อาเซียน 2024 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501467402/cambodia-plans-to-start-funan-techo-canal-work-this-year/

‘เวียดนาม’ อนุมัติแผนโครงการพัฒนาข้าวคุณภาพสูงและปล่อยคาร์บอนต่ำ มูลค่า 375 ล้านเหรียญฯ

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) รายงานว่ามีแผนที่จะดำเนินการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเพาะปลูกข้าวแบบคาร์บอนต่ำในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยโครงการนี้ริเริ่มมาจากรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายการพัฒนานาข้าวคาร์บอนต่ำและมีคุณภาพสูง และจะเริ่มดำเนินการใน 12 จังหวัดภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2569-2574

ทั้งนี้ Nguyen Thế Hinh รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารโครงการ กล่าวว่าค่าใช้จ่ายของโครงการดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 375 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการกู้เงินกับธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD) และจากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยผ่านการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและสหกรณ์ ในขณะเดียวกันก็ระดมทรัพยากรสินเชื่อสำหรับพื้นที่ที่ใช้แนวปฏิบัติคาร์บอนต่ำ

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/1652331/375-mln-fund-to-boost-high-quality-low-carbon-rice-production.html

โครงการปรับปรุงถนนสายหลักในเวียงจันทน์จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2568

บริษัท ตั้งเจริญ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหลักในเวียงจันทน์ ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่างานปรับปรุงถนนทั้งหมดจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา แม้งานปรับปรุงถนนยังดำเนินอยู่ก็ตาม เขาเรียกร้องให้ชาวบ้านและผู้ขับขี่รถยนต์อดทนและใช้ความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านพื้นที่สูงในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ งานก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่ ได้แก่ การวางท่อระบายน้ำบริเวณหนองแตง-สีคิ้ว และการทำความสะอาดถนนบริเวณหนองหนองเหนียว-นาเลา-ทองปอง อำเภอสีโคตรบง เจ้าหน้าที่กำลังขยายพื้นที่และปรับพื้นผิวถนนให้กว้างขึ้น เพื่อเตรียมการปูผิวทางคอนกรีตให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับช่วงสีน้ำมัน-โพนหงส์ เมื่อแล้วเสร็จถนนจะมี 4 เลน โดยมีแถบตรงกลางกว้าง 2 เมตร และมีเลนสำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะในแต่ละด้าน นอกจากนี้ จะมีการสร้างทางเท้ากว้าง 1.5 เมตร ทั้งสองด้าน ขยายความกว้างของถนนเป็น 23 เมตร

ที่มา : https://laotiantimes.com/2024/02/28/major-road-upgrade-project-in-vientiane-nearing-completion-by-march-2025/

รัฐบาลกัมพูชาจัดหาเงินทุน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ

สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) และกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง (MPWT) จัดการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการแผนแม่บทด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชา (RGC) ได้จัดหาเงินลงทุนเกือบมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานกว่า 174 โครงการ มุ่งพัฒนาการเชื่อมต่อทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ที่จัดทำโดยธนาคารโลก สะท้อนว่ากัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 98 ในปี 2018 และตกลงมาอยู่ที่ 115 ทำให้ประเทศอยู่ในอันดับทัดเทียมกับ สปป.ลาว ส่งผลทำให้รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ เช่นการพัฒนาทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ (PPSE) และโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงทางด่วน PP-Bavet ทางด่วนพนมเปญ-เสียมราฐ-ปอยเปต และคลองฟูนันเตโช เป็นสำคัญ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501443206/govt-seeks-40b-capital-to-build-infrastructures-by-2033/

โครงการสะพานตันลวิน (ตะกาว) ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 84%

กระทรวงการก่อสร้าง กำลังดำเนินการก่อสร้างสะพานตันลวิน (ตะกาว) บนถนนเมะติลา-ตองยี-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก ในรัฐฉานตอนใต้ และขณะนี้งานก่อสร้างร้อยละ 84 ได้ดำเนินการไปแล้ว ตามที่รองผู้อำนวยการ (โยธา) ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างสะพานกล่าว ในปัจจุบันการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างย่อยแล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการติดตั้งคานเหล็กและคานเหล็กกล่อง อย่างไรก็ดี สะพานตันลวินเก่า เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างรัฐฉาน (ใต้) และรัฐฉาน (ตะวันออก) เป็นหลัก บนถนนเมะติลา-ตองยี-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสินค้าส่งออกและนำเข้าจะถูกขนส่งผ่านทางถนนและสะพาต่อการเข้าถึงประเทศลาว ไทย และจีน ผ่านเมืองเชียงตุงและท่าขี้เหล็กจากตอนกลางของ พม่า เนื่องจากถนนดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการขนส่งสินค้า กระทรวงการก่อสร้างจึงได้ปรับปรุงสะพานบนถนนให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ 60 ตัน ในขณะที่ สะพานตันลวิน (ตะกาว) แห่งใหม่นี้มีความยาว 351 เมตร (1,151.631 ฟุต) และทำจากคานเหล็กกล่องพร้อมพื้นสร้างจากคอนกรีตเสริม สูง 2.74 เมตร และเสาเข็มเจาะ 1.5 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่วงเจ็ดช่วงที่มีความกว้างต่างกัน โดยความกว้างรวม 39.4 ฟุต ซึ่งทางเดินรถกว้าง 20 ฟุต 6 นิ้ว และสำหรับทางเท้ากว้าง 4 ฟุต 5 นิ้ว ซึ่งในแต่ละด้านสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 ตัน

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/thanlwin-bridge-takaw-project-completes-84-per-cent/#article-title

ปริมาณยานพาหนะเกือบ 8.4 หมื่นคัน เดินทางผ่านทางด่วนกัมพูชาในช่วงปีใหม่

ยานพาหนะราว 83,900 คัน เข้าใช้บริการทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ สำหรับในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา กล่าวรายงานโดย Heang Sotheayuth โฆษกและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ กระทรวงโยธาธิการและคมนาคม ซึ่งได้กล่าวเสริมว่าทางพิเศษดังกล่าวได้ให้การบริการรถยนต์ในช่วงวันเสาร์ 30 ธ.ค. จำนวน 21,900 คัน, วันอาทิตย์ 28,900 คัน และวันจันทร์ 33,100 คัน สะท้อนถึงศักยภาพของทางด่วนในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้คน โดยเชื่อว่าในอนาคตจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าของกัมพูชาในอนาคต สำหรับทางด่วนดังกล่าวมีความยาวอยู่ที่ 187 กม. ลงทุนโดยบริษัท China Road and Bridge Corporation (CRBC) ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมต่อกรุงพนมเปญเข้ากับสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นเมื่อท่าสำคัญของกัมพูชา ซึ่งโครงการทางด่วนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทางฝั่งประเทศจีน ภายใต้กรอบของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501417172/nearly-84000-vehicles-travel-on-chinese-invested-expressway-in-cambodia-during-new-year-holiday/

เส้นทางเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจลาว ปี 67 มุ่งเน้นการท่องเที่ยว ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐาน

ปี 2566 ที่ผ่านมา สปป.ลาว เผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ทั้งปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนแรงงาน และการขาดดุลการค้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศ รัฐบาล สปป.ลาว ได้ริเริ่มแคมเปญ Visit Lao Year 2024 โดยหันมาใช้การท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเอาชนะปัญหาทางเศรษฐกิจ และวางรากฐานสำหรับการเป็นประธานอาเซียนในปี 2567 โดยมีมาตรการปรับปรุงการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ เน้นที่การลดความซับซ้อนของการขายตั๋วสำหรับรถไฟลาว-จีน แผนดังกล่าวยังรวมถึงการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จสิ้น เช่น ถนนและสนามบิน การฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการบริการ โดยความพยายามเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้สภาพถนนที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวในช่วงปีเยือนลาวปี 2567

ที่มา: https://laotiantimes.com/2023/12/27/laos-charts-course-for-growth-in-2024-with-tourism-focus-infrastructure-overhaul-amidst-economic-challenges/

สปป.ลาว วางแผนการขนส่งใหม่ในเวียงจันทน์ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและเสียง

โครงการขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืนของเวียงจันทน์ แบบไร้เครื่องยนต์เพื่อช่วยลดระดับมลพิษทางอากาศและเสียงในเมืองหลวง โครงการนี้ริเริ่มโดยกรมโยธาธิการและการขนส่ง กระทรวงคมนาคม โดยจะสร้างพื้นที่หลักที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในใจกลางเมือง รถสามล้อไฟฟ้าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยให้ผู้สัญจรจากสถานี Bus Rapid Transit (BRT) เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในเมืองโดยไม่ต้องใช้ยานยนต์ e-pedicab เป็นรถถีบน้ำหนักเบาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับความนิยมในหลายเมืองทั่วโลกในด้านความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารหลายคน ในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยรถสามล้อไฟฟ้าซึ่งบริหารโดยแผนกการจัดการการขนส่งในเมือง (UTMS) จะช่วยเคลื่อนย้ายผู้โดยสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและประหยัดมากขึ้นภายในพื้นที่หลัก เนื่องจากผู้โดยสารจะทำงานได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องยนต์ เช่น Transit Mall แห่งใหม่รถสามล้อไฟฟ้าจะให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น. ทุกวัน โดยสามารถพบได้ที่สถานี BRT และที่จอดรถทุกแห่ง ราคาค่าบริการไม่แพงอยู่ที่ 12,500 กีบต่อกิโลเมตร สามารถชำระเงินและจองผ่านแอปสมาร์ทโฟน UTMS รถสามล้อไฟฟ้าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของความมุ่งมั่นของโครงการขนส่งเมืองอย่างยั่งยืนในเวียงจันทน์ในการสร้างการขนส่งที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่แพง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่อาศัยและทำงานในพื้นที่หลัก โดยการลดมลภาวะทางอากาศและเสียง

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freefreenews/freecontent_246_New_y23.php

ADB ร่วมกับ MPWT สร้างโครงการฝังกลบในพระตะบอง มูลค่า 6.28 ล้านดอลลาร์

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ร่วมมือกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) ในการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบควบคุมขนาด 20 เฮกตาร์ ในจังหวัดพระตะบองสำเร็จ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชนที่มีอยู่ราว 126,000 คน ด้วยกำลังการกำจัดขยะ 100 ตัน ต่อวันเป็นเวลา 10 ปี ด้วยเม็ดเงินลงทุนในโครงการมูลค่า 6.28 ล้านดอลลาร์ ภายใต้ชื่อโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองครั้งที่สองในลุ่มน้ำทะเลสาบโตนเลสาบ โดยโครงการนำร่องได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว 2 เดือน และพร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชนทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งจุดฝังกลบดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองพระตะบอง 25 กิโลเมตร และห่างจากชุมชนเนื่องจากความกังวลด้านสุขภาพของประชาชนในระยะยาว โดยขยะทั้งหมดสามารถนำมาใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตก๊าซและปุ๋ยต่อไปได้

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501404698/adb-mpwt-build-6-28-million-landfill-project-in-battambang/

แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว ไฟเขียวพัฒนาการท่องเที่ยว

แขวงไชยสมบูรณ์ได้อนุญาตให้บริษัทท้องถิ่นสร้างสถานที่ท่องเที่ยวบนเนินเขาผากาใต้ ในเมืองอะนุวง โครงการมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 878 เฮกตาร์ ซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 150 เฮกตาร์ การพัฒนาด้านการเกษตร 471 เฮกตาร์ และพื้นที่อนุรักษ์ 257 เฮกตาร์ ภายใต้สัญญาสัมปทาน 50 ปี โดยบริษัทจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมในพื้นที่เทือกเขาสันภูหมอกและภูเขาภูตะกัน ในเขตหลงเฉิง ได้แก่ การก่อสร้างสวน บ้านจำลองของกลุ่มชาติพันธุ์ ถนนทางเข้า ร้านอาหาร จุดชมวิว สนามกีฬา ตลาดกลางคืน โรงพยาบาล ตลาดขายของที่ระลึก โรงแรมและที่จอดรถ นอกจากนี้ แขวงไชยสมบูรณ์ยังวางแผนที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งการสร้างจุดชมวิว จุดบริการ ที่จอดรถ ที่ตั้งแคมป์ และถนนทางเข้า

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freefreenews/freecontent_237Xaysomboun_23.php