หนี้สาธารณะของกัมพูชาอยู่ที่ 11.09 พันล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาส 1 ปี 2024

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา (MEF) เผยแพร่รายงานสถิติหนี้สาธารณะประจำไตรมาส 1 ปี 2024 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 มิ.ย.) โดยระบุว่าปัจจุบันหนี้สาธารณะของกัมพูชาอยู่ที่ 11.09 พันล้านดอลลาร์ สำหรับองค์ประกอบของหนี้สาธารณะแบ่งเป็นร้อยละ 64 มาจากพันธมิตรการพัฒนาแบบทวิภาคี (Bilateral Development Partners) และร้อยละ 36 จากองค์กรพัฒนาพหุภาคี (Multilateral Development Partners) ซึ่งรายละเอียดสกุลเงินของหนี้สาธารณะแบ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์ร้อยละ 46, สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDR) ร้อยละ 19, เงินหยวน (CNY) ร้อยละ 11, เงินเยน (JPY) ร้อยละ 11, เงินยูโร (EUR) ร้อยละ 7 และสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินอื่นๆ อีกราวร้อยละ 6 โดยรวมแล้วสัญญากู้เงินทั้งหมดเป็นแบบผ่อนปรนสูง มีองค์ประกอบเป็นเงินอุดหนุน (Grant Element) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 ซึ่งในรายงานยังระบุเสริมว่า ในไตรมาส 1 ปี 2024 กัมพูชาได้ชำระหนี้บริการหนี้สาธารณะให้แก่พันธมิตรการพัฒนาเป็นมูลค่า 181.5 ล้านดอลลาร์

โดยสัญญากู้เงินทั้งหมดนำไปใช้เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนภาครัฐในสาขาสำคัญ ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ยอดหนี้สาธารณะของกัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 19 ของ GDP ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501506352/cambodias-total-public-debt-stands-at-11-09-bln-as-of-q1/

FAO คาดการณ์ราคาข้าวที่น่าดึงดูดจะกระตุ้นผลผลิตข้าวในกัมพูชา

องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.9 จากปีก่อนหน้า แตะสถิติสูงสุดที่ 534.9 ล้านตัน ในฤดูกาล 2024/25 โดยรายงานดังกล่าวถูกกว่าไว้ใน World Food Outlook ฉบับล่าสุด ซึ่ง FAO ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยผลผลิตข้าวโดยรวมของภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือคิดเป็นปริมาณรวมกว่า 478.9 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการปลูกข้าวและการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะขยายตัวเพื่อตอบสนองต่อราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับในประเทศไทยโอกาสที่ผลผลิตจะฟื้นตัวเต็มที่นั้นถูกกระทบโดยความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการปลูกข้าว เนื่องจากความแห้งแล้งในช่วงต้นฤดู รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงการสนับสนุนของรัฐบาลที่ประกาศออกมา ด้านกัมพูชากลับมีแนวโน้มการส่งออกที่สดใส โดย FAO คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวของกัมพูชาจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 หรือคิดเป็น 7.9 ล้านตันในปีนี้ ทำให้กัมพูชาเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดอันดับ 10 ของโลก หลังจากแซงหน้าบราซิลและญี่ปุ่นในปีที่แล้ว

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501506357/fao-expects-attractive-prices-to-boost-rice-output-in-cambodia/

กัมพูชาส่งออกสินค้ากลุ่ม GFT โต 20% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเปิดเผยรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (9 มิ.ย.) ว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2024 กัมพูชาสามารถส่งออกสินค้ากลุ่มเสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าเพื่อการเดินทาง (GFTs) มูลค่ารวมกว่า 4.969 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับมูลค่า 4,129 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับการส่งออกสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอมีมูลค่าการส่งออกรวม 3.628 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก 2.960 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกสินค้ากลุ่ม รองเท้า มีมูลค่าการส่งออกรวม 615 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ สินค้าเพื่อการเดินทางมูลค่าการส่งออกรวม 726 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ด้านธนาคารโลก (WTO) ได้ระบุเสริมว่าภาคอุตสาหกรรม GFT ของกัมพูชาถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา โดยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.8 ในปีนี้ ซึ่งตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของภาคส่วนดังกล่าวต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501503300/cambodia-sees-20-pct-rise-in-export-of-garments-footwear-and-travel-goods-in-first-five-months/

กระทรวงการท่องเที่ยวกับพูชา หารือจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวเสียมราฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เดินทางไปเยี่ยมกรมการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ หารือแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ ประจำปี 2021-2035 โดยแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวมีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของเมืองเสียมราฐและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ที่มีกำลังซื้อสูง ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นกระจายความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่เคยกระจุกตัวอยู่บริเวณนครวัด ซึ่งระหว่างการหารือรัฐมนตรีฯ เน้นย้ำการปรับกระบวนการปฏิบัติงานและวิธีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงกลไกการทำงานของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ (กทท.) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (Green Belt) ที่เกษตรกรสามารถปลูกผัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ เพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว หวังสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนต่อไป

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501503069/tourism-minister-touts-master-plan-for-siem-reap-tourism-boost/

กัมพูชาส่งออกมูลค่ารวมเกือบ 220 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี

สหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (CRF) เปิดเผยในรายงานว่า 5 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาสามารถส่งออกข้าวได้ปริมาณรวมกว่า 302,592 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปริมาณ 278,184 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สร้างรายได้เข้าประเทศถึง 219 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากมูลค่า 191 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกไปยัง 63 ประเทศ ผ่านบริษัทผู้ส่งออก 48 แห่ง ซึ่งจีนถือเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ที่ปริมาณการนำเข้ารวม 73,322 ตัน คิดเป็นมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ สำหรับการส่งออกข้าวไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 26 ประเทศ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 136,528 ตัน คิดเป็นมูลค่า 104 ล้านดอลลาร์ ส่วนการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ มีปริมาณ 65,412 ตัน คิดเป็นมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ และยังมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ อีกราว 27,330 ตัน คิดเป็นมูลค่า 22.9 ล้านดอลลาร์ ด้านสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวทั้งปี 2023 ไว้ที่ 750,000 ตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านตัน ภายในปี 2025

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501502343/cambodia-nets-close-to-220-million-from-rice-exports-in-first-five-months/

สนามบินนานาชาติกัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวแตะ 2 ล้านคน ในช่วง 5 เดือนแรกของปี

อุตสาหกรรมการบินของกัมพูชายังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยมีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติกว่า 2 ล้านคน ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการบินของกัมพูชากำลังเริ่มฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับในปี 2024 กัมพูชามีสายการบินภายในประเทศและต่างประเทศรวม 31 สายการบิน ให้บริการเที่ยวบินจาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะที่สนามบินนานาชาติของกัมพูชามีอยู่ 3 แห่งที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ (PNH) สนามบินนานาชาติเสียมราฐอังกอร์ (SAI) และสนามบินนานาชาติพระสีหนุ (KOS) ซึ่งเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาประสบความสำเร็จอย่างมากในการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารทางอากาศ โดยมีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกกว่า 5.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 115 เมื่อเทียบกับปี 2022

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501502407/cambodias-intl-airports-handle-2-million-air-passengers-in-the-first-five-months/

รายได้ท่าเรือ PAS เพิ่มขึ้น 24% ในช่วง 4 เดือนแรกของปี

Sihanoukville Autonomous Port (PAS) ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา สร้างรายได้กว่า 35.2 ล้านดอลลาร์ สำหรับในช่วง 4 เดือนแรกของปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยท่าเรือ PAS ได้ดำเนินการขนส่งตู้สินค้ากว่า 296,685 TEUs (ตู้) จนถึงเดือนเมษายนของปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปริมาณรวมกว่า 239,273 TEUs ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านนักวิเคราะห์มองว่าการเติบโตของรายได้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกครั้งในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคการท่องเที่ยวและการผลิตเสื้อผ้า ส่งผลทำให้การนำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ท่าเรือเติบโตคือการสร้างอาคารเทียบเรือแห่งใหม่ที่เพิ่งแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2023 ทำให้ท่าเรือสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่และขนถ่ายสินค้าได้มากขึ้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501499470/pas-revenue-up-24-percent-in-first-four-months/

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตยังคงตามหลังบริการธนาคารผ่านมือถือ

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) รายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของชาวกัมพูชาว่าส่วนใหญ่ดูเหมือนจะนิยมทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันมือถือมากกว่าการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ธุรกรรมธนาคารบนอินเทอร์เน็ตลดลงร้อยละ 7 เหลือมูลค่าทางการทำธุรกรรมรวม 18.22 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2023 จาก 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ขณะที่การทำธุรกรรมผ่านระบบมือถือเติบโตกว่าร้อยละ 11 คิดเป็นมูลค่า 164 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2023 จากมูลค่า 183 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2022 ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลและธนาคารถยังได้ร่วมกันส่งเสริมการใช้งาน Bakong มากขึ้น ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลของทางการกับพูชา นอกเหนือจากนี้ ยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าการใช้งานมือถือมีมากกว่าการใช้งานแล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในประเทศ จากรายงานของ Digital 2023 Cambodia ในไตรมาสแรกของปี 2023 โดยกัมพูชามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 11.37 ล้านคน ขณะที่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านระบบมือถือของคนกัมพูชามีมากถึง 22.16 ล้านราย

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501499458/internet-banking-lags-behind-as-mobile-banking-takes-off/

สปป.ลาว-สิงคโปร์-กัมพูชา ผนึกกำลังอำนวยความสะดวกการค้าไฟฟ้าข้ามพรมแดน

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว และกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา ร่วมมือจัดตั้งคณะทำงาน โดยมีหน้าที่กำหนดกรอบการทำงานที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนภายในอาเซียน โดยเริ่มจากความร่วมมือระหว่างทั้งสามประเทศ นอกจากนี้ ยังจะปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลและขั้นตอนการออกใบอนุญาตสำหรับการผลิต การส่งออก และการนำเข้าไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการลดความซับซ้อนของการสมัครและการอนุญาตให้มีกระบวนการสำรวจใต้ทะเลและการติดตั้งสายไฟใต้ทะเลข้ามพรมแดน ทั้งนี้ คณะทำงานจะสำรวจวิธีการอำนวยความสะดวกในข้อตกลงทางการค้า และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนระหว่างทั้งสามประเทศจะมีความราบรื่น

ที่มา : https://laotiantimes.com/2024/06/04/laos-singapore-cambodia-unite-to-facilitate-cross-border-electricity-trade/

บริษัท Vinci ได้รับสัญญาปรับปรุงและออกแบบโรงบำบัดน้ำของกัมพูชา

โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยฝ่ายก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (CGR) นำโดยบริษัท Vinci เพื่อขยายการให้บริการประปาแก่พื้นที่ต่างๆ ทางตอนเหนือของกรุงพนมเปญ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ประชาชนประมาณ 750,000 คน มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มกิน โดยนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทรัฐบาลกัมพูชาในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดทั่วประเทศภายในปี 2030 สำหรับโครงการส่วนต่อขยายนี้คาดว่าจะใช้เวลาในการปรับปรุงจนถึงปี 2028 ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขอบเขตงานของ บริษัท Vinci ครอบคลุมถึงการสร้างระบบรับน้ำดิบแห่งใหม่จากแม่น้ำโขงใกล้เคียง รวมถึงระบบท่อส่งน้ำใหม่ที่สามารถกรองน้ำได้ 195,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งการก่อสร้างบริษัทจะว่าจ้างแรงงานกว่าสูงถึง 1,600 คน โดยส่วนใหญ่เป็นคนกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501499156/vincis-sustainable-initiatives-and-technology-to-be-used-in-e94-million-water-plant-extension-project-in-cambodia/