ความต้องการกาแฟที่ปลูกในท้องถิ่นของเมียนมาเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ตามการระบุของ ผู้ปลูกกาแฟ ระบุว่าทั้งอุปสงค์และอุปทานของกาแฟทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลาดพืชผลเพิ่มขึ้น ซึ่งในพม่ามีการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นหลัก ซึ่งกาแฟเมียนมาได้รับความนิยมทั้งในตลาดท้องถิ่นและต่างประเทศตั้งแต่ปี 2562 ตามข้อมูลของผู้ปลูกและผู้ผลิตกาแฟ อย่างไรก็ดี ในตลาดส่งออก ความต้องการจากเวียดนามอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งจากการวิจัย พบว่าความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไร่กาแฟได้รับการสนับสนุนระดับรัฐ ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นทำให้ภาคกาแฟมีการพัฒนาค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ในเมียนมามีกาแฟหลายประเภทที่ผลิตจาก Ywangan และ Myeik ซึ่งราคากาแฟอาราบิก้าอยู่ที่ 28,000 จ๊าดต่อกิโลกรัม และกาแฟอาราบิก้าได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดต่างประเทศ

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/myanmars-locally-grown-coffee-demand-rises-in-both-local-and-foreign-markets/

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าคงที่และยอดขายรถยนต์ใช้น้ำมันในตลาดรถยนต์ชะลอตัว

U Min Min Maung ประธานสมาคมผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เขตย่างกุ้ง ระบุว่า ในตลาดรถยนต์ของเมียนมา รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยอดขายรถใช้น้ำมันยังซบเซา ทั้งนี้เนื่องจากมีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมให้กับบริษัทต่างๆ ที่ขายรถยนต์ไฟฟ้า โดยตลาดรถยนต์ที่ซบเซาในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งในช่วงปลายปี 2566 และกลับมาชะลอตัวอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อย่างไรก็ตาม ราคารถยนต์ที่นำเข้ามาประกอบในประเทศ ที่เป็นรถยนต์แบบพวงมาลัยซ้ายมูลค่าอยู่ที่ 100 ล้านจ๊าด มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่รถยนต์แบบพวงมาลับซ้ายมูลค่า 100-200 ล้านจ๊าด ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในขณะที่ราคารถยนต์ 400–500 ล้านจ๊าด ราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/steady-sales-of-electric-cars-and-slowing-sales-of-petrol-cars-in-automobile-market/

โครงการนำร่องเลี้ยงกุ้งลูกผสมน้ำจืดประสบความสำเร็จในเขตอิระวดี

U Tun Win Aung หัวหน้ากรมประมงในเมืองลาบุตตา รายงานความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดนำร่องในเขตอิระวดี เนื่องจากเมืองลาบุตตาในเขตอิระวดีตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง การเลี้ยงกุ้งทะเลจึงประสบความสำเร็จ โดยได้รับประโยชน์จากน้ำทะเลที่ไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีรายงานว่ากุ้งน้ำจืดลูกผสมกำลังได้รับการเพาะพันธุ์บนพื้นที่ 115 เอเคอร์ของเมืองลาบุตตา  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นและตลาดที่กำลังเติบโต การทำฟาร์มนำร่องกุ้งน้ำจืดลูกผสมก็แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม กุ้งน้ำจืดลูกผสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้จะไม่ใช่พันธุ์ดั้งเดิมของพม่า แต่สามารถเพาะพันธุ์ได้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีกุ้งตั้งแต่ 80,000 ตัวไปจนถึงกุ้ง 100,000 ตัวบนพื้นที่หนึ่งเอเคอร์ ซึ่งการผสมพันธุ์ใช้เวลาเพียง 6 เดือน หลังจากนั้นกุ้งเหล่านี้ก็สามารถส่งออกสู่ตลาดได้ นอกจากนี้ ธุรกิจห้องเย็นไม่เพียงดำเนินการเพื่อการส่งออกเท่านั้น แต่ยังเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นด้วย

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/hybrid-freshwater-hybrid-shrimp-pilot-farming-successful-in-ayeyawady-region/#article-title

โครงการสะพานตันลวิน (ตะกาว) ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 84%

กระทรวงการก่อสร้าง กำลังดำเนินการก่อสร้างสะพานตันลวิน (ตะกาว) บนถนนเมะติลา-ตองยี-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก ในรัฐฉานตอนใต้ และขณะนี้งานก่อสร้างร้อยละ 84 ได้ดำเนินการไปแล้ว ตามที่รองผู้อำนวยการ (โยธา) ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างสะพานกล่าว ในปัจจุบันการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างย่อยแล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการติดตั้งคานเหล็กและคานเหล็กกล่อง อย่างไรก็ดี สะพานตันลวินเก่า เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างรัฐฉาน (ใต้) และรัฐฉาน (ตะวันออก) เป็นหลัก บนถนนเมะติลา-ตองยี-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสินค้าส่งออกและนำเข้าจะถูกขนส่งผ่านทางถนนและสะพาต่อการเข้าถึงประเทศลาว ไทย และจีน ผ่านเมืองเชียงตุงและท่าขี้เหล็กจากตอนกลางของ พม่า เนื่องจากถนนดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการขนส่งสินค้า กระทรวงการก่อสร้างจึงได้ปรับปรุงสะพานบนถนนให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ 60 ตัน ในขณะที่ สะพานตันลวิน (ตะกาว) แห่งใหม่นี้มีความยาว 351 เมตร (1,151.631 ฟุต) และทำจากคานเหล็กกล่องพร้อมพื้นสร้างจากคอนกรีตเสริม สูง 2.74 เมตร และเสาเข็มเจาะ 1.5 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่วงเจ็ดช่วงที่มีความกว้างต่างกัน โดยความกว้างรวม 39.4 ฟุต ซึ่งทางเดินรถกว้าง 20 ฟุต 6 นิ้ว และสำหรับทางเท้ากว้าง 4 ฟุต 5 นิ้ว ซึ่งในแต่ละด้านสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 ตัน

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/thanlwin-bridge-takaw-project-completes-84-per-cent/#article-title

วางท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในเมือง Dala ตามแนวสะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี

ตามรายงานจากคณะกรรมการพัฒนาเมืองย่างกุ้งจะวางท่อส่งน้ำสำหรับเมืองดาลาตามแนวสะพาน นอกเหนือจากการก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางฝั่งดาลา โดยท่อส่งน้ำ Gyobyu จะถูกวางข้ามสะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี (Dala) ด้าน อู เมียว ตัน รัฐมนตรีสหภาพแรงงาน พร้อมด้วยอู โซ เต็ง หัวหน้าคณะรัฐมนตรีประจำเขตย่างกุ้ง ได้ตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับเลือกให้เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางและการก่อสร้างสะพานทางเข้าที่กำลังดำเนินอยู่เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ รวมทั้ง วิศวกรที่ปรึกษาได้ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ แผนการดำเนินงานต่อไป และลำดับความสำคัญของงาน อย่างไรก็ดี สะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี (ดาลา) เป็นหนึ่งในสะพานที่สร้างขึ้นในประเทศเมียนมา โดยมีระดับน้ำผ่านสูงสุดและมีดาดฟ้าสะพานที่สูงที่สุด สะพานหลักและสะพานเชื่อมทางเข้าได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะที่ขับขี่ด้วยความเร็ว 50 กม. ต่อชั่วโมง และ 30 กม. ต่อชั่วโมงบนสะพานลาด

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/gyobyu-water-supply-pipeline-to-be-laid-along-myanmar-korea-friendship-bridge-dala-for-consumption-in-dala-township-2/

MIFER จัดตั้งศูนย์สตาร์ทอัพเพื่อเชื่อมเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน

ดร. กัน ซอ รัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (MIFER) กล่าวในการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ว่า จะจัดตั้งศูนย์สตาร์ทอัพเพื่อเชื่อมเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน ซึ่งจะเร่งรัดกิจกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) เพื่อยกระดับภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และ MSMEs การจัดการเรื่องความพอเพียงสำหรับน้ำมันบริโภค และเพิ่มการส่งออก อย่างไรก็ดี ตามสถิติของอุตสาหกรรมเอกชนมี 24 กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนที่กระทรวง ในจำนวนนี้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 10,205 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดกลาง 12,457 อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 24,457 อุตสาหกรรม รวมเป็น 47,119 อุตสาหกรรม นอกจากนี้ รัฐมนตรีสหภาพฯ ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนและกระตุ้นการลงทุน รวมทั้งเรียนรู้รูปแบบที่ชัดเจนในการที่ธุรกิจต่างประเทศระดมทุนเพื่อดึงดูด FDIs เพื่อวัดผลผลิตรวมสำหรับการส่งเสริมการส่งออก และเพื่อให้การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในประเทศเพื่อสนับสนุนผลผลิตของธุรกิจการเกษตรในภูมิภาคและรัฐที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/gyobyu-water-supply-pipeline-to-be-laid-along-myanmar-korea-friendship-bridge-dala-for-consumption-in-dala-township/

สถานเอกอัครราชทูตไทยประกาศแผนดำเนินการวีซ่าใหม่ เริ่ม 21 กุมภาพันธ์นี้

สถานทูตไทยในย่างกุ้ง ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ว่า มีการให้บริการผู้สมัครวีซ่ากว่า 400 รายต่อวัน โดยรูปแบบการให้บริการปัจจุบันจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจะมีการปรับให้บริการรูปแบบใหม่ สถานทูตได้ประกาศว่าจะดำเนินการให้กับผู้สมัครเพียง 400 คนต่อวัน โดยจัดให้มีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (โทเค็น) เนื่องจากมีผู้มาสมัครวีซ่าอย่างท่วมท้น ทั้งนี้ในประกาศระบุว่าระบบจะเริ่มในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และโทเค็นจะพร้อมใช้งานในวันที่ 16, 19, 20 และ 21 กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม สถานทูตจะออกหมายเลขโทเค็นสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผู้รับผิดชอบจะออกโทเค็นหลังจากตรวจสอบหนังสือเดินทางของผู้สมัครอย่างละเอียดถี่ถ้วนและยืนยันความถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยโทเค็นเหล่านั้นไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้ และหมายเลขโทเค็นแต่ละหมายเลขสามารถใช้ได้สำหรับหนึ่งคนเท่านั้น ซึ่งหากมีการปลอมแปลงหรือใช้หมายเลขโทเค็นในทางที่ผิดจะส่งผลให้คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธ และผู้สมัครจะถูกเพิกถอน นอกจากนี้ ตามการระบุของสถานทูตผู้ที่ถือหนังสือเดินทางพลเมืองเมียนมาจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ 14 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/thai-embassy-to-announce-new-visa-processing-scheme-starting-21-feb/

โครงการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ และโรงกลั่นน้ำมันปาล์มในตะนินทยี

อู ซอ มิน อู เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการระบุว่า บริษัทเอกชนกำลังดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำและโรงกลั่นน้ำมันปาล์มในเมือง Kyunsu เขตตะนาวศรี ทั้งนี้ โครงการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3.77 เมกะวัตต์ที่เขื่อน Pahtaw ในหมู่บ้าน Pahtaw ในเมือง Kyunsu กำลังดำเนินการร่วมกันโดยบริษัท Pyae Phyo Tun International และบริษัท Myanmar Solar Power Trading Company โดยจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 6,384 แผงบนพื้นที่เจ็ดเอเคอร์ของผิวน้ำภายในเขื่อน ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยังห้องเย็น สถานที่ทำงาน โรงงาน และที่พักอาศัยบนเกาะพะแทวพะเท็ด เมืองมะริด อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำอีกแห่งในหมู่บ้านพะเท็ด คาดว่าจะป้อนให้กับโรงกลั่นน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตน้ำมันได้ 60 ตันต่อวัน ซึ่งขณะนี้โรงกลั่นดังกล่าวยังไม่ได้เปิดใช้บริการ นอกจากนี้ น้ำมันปาล์มดิบ 800 ตันที่ผลิตได้ในพื้นที่ 8,000 จาก 15,000 เอเคอร์ในมอตอง จะถูกส่งออกไปยังย่างกุ้งผ่านทางท่าเทียบเรือมะริด

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/taninthayi-welcomes-private-investment-in-floating-solar-power-plant-palm-oil-refinery/

รัฐมนตรีสหภาพแรงงาน ตรวจการก่อสร้างสะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี

อู เมียว ตัน รัฐมนตรีสหภาพแรงงาน อู โซ เต็ง มุขมนตรีเขตย่างกุ้ง และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพเมียนมา-เกาหลี (ดาลา) ซึ่งจะเชื่อมต่อตัวเมืองย่างกุ้งกับเมืองดาลาเมื่อวานนี้ ด้าน U Kyaw Kaung Cho รองอธิบดีกรมสะพานและผู้นำโครงการ ได้หารือเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย กลยุทธ์การจัดการจราจร การก่อสร้างท่อส่งน้ำดื่มกว้าง 0.5 เมตร และแผนการเจรจากับคณะกรรมการพัฒนาเมืองย่างกุ้ง สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางฝั่งดาหลา ทั้งนี้ รัฐมนตรีสหภาพฯ ให้การสนับสนุนที่จำเป็นและเฝ้าสังเกตการก่อสร้างสะพานที่กำลังเข้าใกล้ฝั่งย่างกุ้ง สะพานลาด และเสาท่าเรือจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งยังได้เดินทางเยือนธนาคารดาลาทางเรือ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดสำหรับด่านเก็บค่าผ่านทาง โครงสร้างคอสะพานและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของป้ายและไฟสัญญาณ และบทบาทของพวกเขาในการรับรองความปลอดภัยของเรือในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม สะพานมิตรภาพอยู่ระหว่างการก่อสร้างภายใต้มาตรฐานและบรรทัดฐานสากล ด้วยความสูงจากพื้นดิน 49 เมตร เพื่อรองรับเรือเดินทะเลขนาด 15,000 ตัน สะพานทางลาดและโครงสร้างคอสะพานกำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการลาดเอียงและทางเดินที่ปลอดภัย

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/moc-um-inspects-myanmar-korea-friendship-bridge-construction/#article-title

การค้าต่างประเทศของเมียนมาทะลุ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบ 10 เดือน

สถิติของกระทรวงพาณิชย์เมียนมารายงานว่า การค้าระหว่างประเทศของเมียนมากับคู่ค้าต่างประเทศมีมูลค่า 25.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยการส่งออกมูลค่า 12.135 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้ามูลค่า 13.378 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2566-2567 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ซึ่งมูลค่าการค้ารวมของปีงบประมาณปัจจุบันลดลงอย่างมากถึง 3.15 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่าการค้ารวม 28.66 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการค้าของเมียนมาแบ่งออกเป็นการค้าทางทะเลอยู่ที่ประมาณ 18.787 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การค้าดำเนินการที่ชายแดนมีมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/myanmars-foreign-trade-exceeds-us25-bln-in-ten-months/