กิจกรรม “สานสัมพันธ์ Mentor และ Mentee : ตะลุย CLMV ตลาดและโอกาสการลงทุนของนักธุรกิจไทย”

📌 Mentee รุ่นที่ 1 กลุ่มประเทศสปป.ลาว และเมียนมา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ Mentor และ Mentee” ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง Mentor และ Mentee ทุกกลุ่มประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00–19.00 น. ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 24 (อาคารใบเรือ) ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุนซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากภาครัฐและเอกชนที่เชี่ยวชาญในการทำการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV อาทิ

🔴 “เปิดประสบการณ์การค้า ” โดย คุณพันละคร สีบุญเรื่อง ที่ปรึกษาส่วนตัวรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสปป.ลาว

ผ่านทาง Video Conference

🔴 “เปิดประสบการณ์การค้า ตลาดเมียนมา” โดย คุณกริช  อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

🔴 “การพัฒนาผู้ประกอบการไทย และสิทธิประโยชน์ BOI”  โดย คุณเลิศชาย เอี่ยมไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

กิจกรรมเสวนา AiTi ในรูปแบบ Private Mentoring และ Business Matching หัวข้อ การค้าการลงทุน และโอกาสใหม่ๆ ช่วงโควิด..วิกฤตรอบ 100 ปี ในประเทศกลุ่ม CLMV

📌วันที่ 7 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย📌

ประชาสัมพันธ์ : งานเสวนา AiTi ในรูปแบบ Private Mentoring และ Business Matching หัวข้อ การค้าการลงทุน และโอกาสใหม่ๆ ช่วงโควิด..วิกฤตรอบ 100 ปี ในประเทศกลุ่ม CLMV

📌วันที่ 7 กรกฎาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย📌

โดยเชิญสุดยอดเมนทอลที่บริหารธุรกิจจริงฝ่าวิกฤตโควิด สดๆ ร้อนๆ ได้แก่

🔴ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
🔴คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Mentor กลุ่มประเทศเมียนมา
🔴คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข
คณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Mentor กลุ่มประเทศกัมพูชา

เจาะลึก แบบไพรเวท กับการแก้ปัญหาเพื่อรักษาและต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน กับสุดยอดเมนทอลระดับโลก รวมทั้งการพยากรณ์โอกาสใหม่ๆ ใน CLMVT พร้อมคำแนะนำการบริหารงานฝ่าวิกฤตในรอบ 100 ปี

เราเชื่อว่า..
“ผู้นำย่อมเห็นโอกาสบนวิกฤตเสมอ”

ผลงานสถาบันฯ และช่องทางการติดต่อ

ผลงานสถาบันฯ : https://bit.ly/2Bjh6FJ

ช่องทางการติดต่อ

Website : https://aiti.thaichamber.org/

Facebook : https://www.facebook.com/aitibytcc

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDTf-5H90CwQRGJiKnG7FDw

Instragram : https://www.instagram.com/aiti.thaichamber/

AppStore :https://apps.apple.com/us/app/id1477160288

Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aiti.aitiapp

AiTi Chatbot : https://line.me/R/ti/p/%40042mreas

กิจกรรม Reviewing Goals and Smart Think

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม Reviewing Goals and Smart Think ณ ห้องจัดเลี้ยง TEPCoT อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Mentee ทุกท่านได้พบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกจากนี้ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ เฮฮา ปาร์ตี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันให้มากยิ่งขึ้นไปอีกในรูปแบบสบายๆ

Get Together Mentor Mentee (07.10.62)

กิจกรรม “Get Together Mentor and Mentee” ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ อาคาร 24 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างมาก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Mentee และ Mentor ได้พบปะ และทําความรู้จักกันตามกระบวนการ Matching โดย Mentee จะทําการแนะนําตัวเองในรูปแบบของการ Pitching ให้กับ Mentor ได้รู้จัก

เปิดตัวสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะการค้าและการลงทุน AITI

คุณสนั่น อังอุบลกุล กล่าวว่าในปัจจุบัน ภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการขยายความเชื่อมโยง ทางการค้าและการลงทุน กับกลุ่มประเทศ CLMV ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ความร่วมมือในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทยกับ กลุ่มประเทศ CLMV เพื่อช่วยสร้างความเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงและพัฒนาในภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน โดยทาง IMF ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชา จะเติบโตขึ้น 6.8% ลาว 7% เมียนมา 6.8% และเวียดนาม 6.5% โดยการเติบโตดังกล่าวจะมาจากการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI) อีกทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2944301