คาด RCEP-FTA ดึงการลงทุนเข้ามายังกัมพูชาเพิ่มขึ้น

Chea Serey ผู้ว่าการธนาคารชาติกัมพูชา กล่าวว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และความตกลงการค้าเสรี (FTA) แบบทวิภาคี จะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และส่งเสริมการส่งออกของกัมพูชา ซึ่งความตกลงด้านการค้าเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการผลิตให้กับกัมพูชา และส่งเสร้างการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะเติบโตกว่าร้อยละ 6 ภายในปี 2024 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2023 จากแรงหนุนด้านการส่งออกที่เพิ่มขึ้น และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ร่วมกับการเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านคมนาคม รวมถึงการเติบโตในภาคการเกษตร ซึ่งรายงานของรัฐบาลระบุว่าปัจจุบันกัมพูชาอนุมัติโครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมูลค่าราว 2.5 พันล้านดอลลาร์ สำหรับในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2024 สร้างการจ้างงานประมาณ 130,000 ตำแหน่ง ขณะที่ด้านการค้าประเทศในกลุ่มสมาชิก ASEAN กัมพูชามีการส่งออกสินค้ามูลค่ารวมกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 จากมูลค่า 6.94 พันล้านดอลลาร์

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501491953/rcep-ftas-to-help-cambodia-attract-more-fdis-boost-exports/

กัมพูชา-อินเดีย ร่วมแสดงความยินดี สำหรับการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกัน

กัมพูชาและอินเดีย ร่วมแสดงความยินดีต่อกัน สำหรับการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงพนมเปญและกรุงนิวเดลี ซึ่งจะเริ่มให้บริการในเร็วๆ นี้  โดยคาดว่าเที่ยวบินตรงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าร่วมกันในระยะถัดไป สำหรับถ้อยคำดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการพบปะระหว่าง Hun Sen ประธานวุฒิสภากัมพูชา กับ Devyani Uttam Khobragade เอกอัครราชทูตอินเดียประจำกัมพูชา ณ วังวุฒิสภา เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมครั้งนี้ Devyani Uttam Khobragade ได้แสดงความคาดหวังต่ออนาคตของความสัมพันธ์ระหว่าง กัมพูชา-อินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง ขณะเดียวกันทางการอินเดียมีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501491947/cambodia-india-congratulate-the-upcoming-establishment-of-direct-flights/

กระทรวงสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ลดการใช้พลาสติกในโรงงานกัมพูชา

Heng Sour รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพ และ Eang Sophalleth รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ลงนามในบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง “การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในสถานประกอบการ” ในช่วงวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายยินดีและพร้อมที่จะช่วยกันผลักดันนโยบายดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกในสถานประกอบการ ซึ่งทั้งสองกระทรวงเคยทำงานร่วมกันผ่านกลไกการตรวจสอบโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการเหมาะสมต่อการดำเนินงานของแรงงานในสายการผลิต สำหรับการลงนามในครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมืออย่างเป็นทางการของทั้งสองกระทรวง ในการส่งเสริมการเติบโต ประสิทธิภาพ และผลผลิต ในทางกลับกันเจตนารมณ์ของบันทึกความตกลงจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบของขยะพลาสติกที่ถูกนำมาใช้ในสังคม

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/1492077/ministry-of-environment-cooperates-with-the-ministry-of-labour-to-reduce-the-use-of-plastic-in-factories/

สินเชื่อภาคเกษตรกรรมของกัมพูชาลดลงเหลือ 31% จาก 36% ใน 5 ปีก่อน

โครงสร้างสัดส่วนสินเชื่อภาคการเกษตรลดลงจากร้อยละ 35.8 มาอยู่ที่ร้อยละ 31 สำหรับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) โดยภาคการเกษตรยังคงเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชาสำหรับในปี 2023 สำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจกัมพูชาเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยสะท้อนจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ที่ได้กล่าวรายงานว่า ภาคการเกษตรมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แต่ด้วยขนาดของเศรษฐกิจที่มีการขยายตัว รวมถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลทำให้สัดส่วนอุตสาหกรรมการเกษตรในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 22 ของ GDP ประเทศ แม้ในปี 2013 จะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 36 ของ GDP ก็ตาม สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สิ่งทอ การท่องเที่ยว และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ MSMEs ในด้านการผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ พลาสติก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก็เริ่มมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501490959/agricultural-loans-fall-to-31-from-36-in-5-years/

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาทบทวนมาตรการควบคุมราคาบ้าน

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) กำลังทบทวนมาตรการควบคุมราคาบ้านที่มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของกัมพูชาจะต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ ด้านดัชนีราคาบ้านพักและที่อยู่อาศัย (RPPI) ซึ่งเริ่มเปิดตัวในกลางปี 2022 เพื่อวัดราคาบ้านโดยรวมทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 9 ภายในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2020 โดย NBC กำลังติดตามราคาบ้านอย่างใกล้ชิด และอาจใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมราคาหากจำเป็น ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นตัววัดเงินเฟ้อของกัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปี 2022 และคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ภายในปีนี้ สำหรับมาตรการควบคุมราคาบ้านอาจส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชา รวมถึงผู้ซื้อบ้านอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยอันเนื่องจากมาตรการและราคาบ้านที่อาจชะลอตัวลงหรือลดลงในอนาคต

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501490347/the-national-bank-of-cambodia-reviews-measures-of-housing-prices/

กัมพูชาเสนอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ สำหรับบริษัทเกาหลีใต้เพื่อกระตุ้นการลงทุน

กัมพูชาเสนอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะสำหรับบริษัทเกาหลีใต้หวังดึงดูดการลงทุน ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทเกาหลีใต้ ที่สนใจเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจภายในกัมพูชาด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนใหม่ ให้สอดรับกับความต้องการของภาคการลงทุน โดยเศรษฐกิจของกัมพูชาในปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่าร้อยละ 7 สำหรับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ขณะที่กัมพูชามีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะเชื่อมนักลงทุนเข้ามายังกัมพูชามากขึ้น ผ่านเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคและทวิภาคี (FTA) รวมถึงเขตการค้าเสรีอาเซียน อาเซียนบวกหนึ่ง, RCEP, กัมพูชา-จีน FTA, กัมพูชา-เกาหลีใต้ FTA และกัมพูชา-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ FTA

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501490362/cambodia-proposes-exclusive-special-economic-zone-for-korean-firms-to-boost-investment/

กัมพูชาส่งออกสินค้ากลุ่ม GFT เพิ่มขึ้น 17% ในช่วง 4 เดือนแรกของปี

กัมพูชาส่งออกสินค้ากลุ่มเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าเดินทาง (GFT) มูลค่ารวม 3,763 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2024 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากมูลค่าราว 3,211 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าประเภทเสื้อผ้าและสิ่งทอ มีการส่งออกมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 2,748 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 ขณะที่การส่งออกรองเท้ามีการส่งออกมูลค่ารวม 453.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และการส่งออกกระเป๋าเดินทางมีการส่งออกมูลค่า 562 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งภาคอุตสาหกรรม GFT ถือเป็นแหล่งรายได้เงินด้านการส่งออกที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา ด้านธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่าภาค GFT จะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตร้อยละ 5.8 ภายในปี 2024 สำหรับภาคอุตสาหกรรม GFT ยังเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ โดยมีโรงงานและสาขาประมาณ 1,680 แห่ง จ้างแรงงานราว 918,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501489411/cambodia-records-17-pct-rise-in-garment-footwear-travel-goods-export-in-first-four-months/

การส่งออกของกัมพูชาไปยังประเทศสมาชิก RCEP เพิ่มขึ้น 16% ใน 4 เดือน

กัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจครอบคลุม (RCEP) มูลค่ากว่า 3.36 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 16.2 จากมูลค่า 2.89 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายงานโดยกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ซึ่งคาดว่าการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากภาษีศุลกากรทางด้านการค้าที่ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ ส่งผลให้ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้า กระตุ้นให้การส่งออกและนำเข้าจากกัมพูชาปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านความตกลงเขตการค้าเสรี RCEP มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 โดยสามอันดับแรกของประเทศที่กัมพูชาส่งออกไปยัง RCEP ได้แก่ เวียดนาม ไทย และจีน โดยมีมูลค่าการส่งออก 1.25 พันล้านดอลลาร์, 958 ล้านดอลลาร์ และ 328 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ขณะที่แหล่งนำเข้าของกัมพูชายังคงมาจากจีนที่มูลค่ารวม 2.53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งการส่งออกของกัมพูชาไปยังประเทศสมาชิก RCEP เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีกก่อน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501489447/cambodias-exports-to-rcep-countries-up-16-percent-in-4-months/

กัมพูชาเตรียมเปิดเที่ยวบินตรงระหว่าง กัมพูชา-อินเดีย

สายการบินแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ สายการบินแห่งชาติของกัมพูชา ได้ประกาศเปิดตัวบริการเที่ยวบินตรงระหว่างกัมพูชาและอินเดียเป็นครั้งแรก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. ซึ่งจะให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เชื่อมพนมเปญและนิวเดลี ด้าน Eng Molina ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของสายการบินกัมพูชาอังกอร์แอร์ไลน์กล่าวเสริมว่า ราคาต่อคนสำหรับการเดินทางไปกลับจากนิวเดลีไปยังพนมเปญรวมภาษีแล้วอยู่ที่ประมาณ 23,000 รูปี ขณะที่ Koy Kuong เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำอินเดีย มองอนาคตในแง่ดีว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของทุกปี หลังจากการเชื่อมต่อเที่ยวบินตรงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในอินเดีย โดยคาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้เกิดการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501488700/cambodia-to-begin-direct-flights-to-india-from-june-16/

กัมพูชาส่งออกยางพาราในช่วง 4 เดือนแรกของปีแตะ 125 ล้านดอลลาร์

กัมพูชาส่งออกยางแห้งจำนวน 85,428 ตัน ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2024 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากจำนวน 82,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามรายงานของ General Directorate of Rubber โดยรายงานระบุว่า กัมพูชาสร้างรายได้จากการส่งออกยางแห้งกว่า 125 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากมูลค่า 116.4 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปัจจุบันยางแห้งหนึ่งตันมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,465 ดอลลาร์ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 51 ดอลลาร์ สำหรับประเทศผู้นำเข้ารายสำคัญยังคงเป็นมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และจีน เป็นหลัก ด้านพื้นที่เพาะปลูกภายในกัมพูชาอยู่ที่ 407,172 เฮกตาร์ โดยมีพื้นที่พร้อมเก็บเกี่ยว 320,184 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 78.6 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501488697/cambodia-makes-125-mln-from-rubber-export-in-first-4-months/