ตลาดจิ้งหรีดกัมพูชายังคงเติบโตในระดับต่ำ แม้ตลาดจะมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

Lundy Chou ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ บริษัท Agri House Co., Ltd. กล่าวว่า ปัจจุบันผู้คนในกัมพูชา รวมถึงภาคการลงทุน ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในอุตสาหกรรมการแปรรูปจิ้งหรีด โดยเดิมทีจิ้งหรีดมักถูกบริโภคในหมู่ผู้คนกัมพูชามาโดยตลอด ซึ่งจริงๆ แล้วแมลงชนิดนี้ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญอย่างโปรตีน โดยบริษัทคาดว่าอุตสาหกรรมจิ้งหรีดในปัจจุบันมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้าน Nhourk Pearum เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด มองเห็นถึงความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมจิ้งหรีด โดยเฉพาะด้านราคาภายในประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์การผลิตและการแปรรูปในตลาดโลกที่ค่อนข้างเข้มงวด สำหรับสถานการณ์ในตลาดโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับผงคริกเก็ต (จิ้งหรีด) ซึ่งถือเป็นโปรตีนทางเลือกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะขยายตัวกว่าร้อยละ 30 ต่อปี ในอีกห้าปีข้างหน้า เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกขยายตัวต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501443951/kingdoms-multi-million-dollar-market-for-crickets-lies-low/

คาด GDP กัมพูชาปีนี้พุ่งแตะ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์

คาด GDP กัมพูชาปีนี้ อาจเพิ่มขึ้นไปแตะมูลค่ารวม 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ รายงานโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (MEF) นอกจากนี้คาดว่า GDP ต่อหัวจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,071 ดอลลาร์ ภายในปี 2024 เทียบกับมูลค่า 1,917 ดอลลาร์ ในปี 2023 ขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 6.6 ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.1 ในปีนี้ อันเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ขยายวงกว้าง ด้าน Phan Phalla รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเสริมว่า ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มในระบบเศรษฐกิจกำลังเติบโตได้ดี รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีขึ้น ขณะที่การเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นำมาโดยนักลงทุนจากประเทศจีน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501443985/cambodias-gdp-likely-to-touch-35b-this-year-ministry-says/

CGCC ค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการกัมพูชากว่า 2,000 แห่ง มูลค่ากว่า 170 ล้านดอลลาร์

บริษัท ประกันสินเชื่อแห่งกัมพูชา (CGCC) ได้ให้การค้ำประกันสินเชื่อมูลค่ารวมกว่า 170 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนมกราคมปีนี้ โดยค้ำประกันให้แก่ผู้ประกอบการกว่า 1,977 แห่ง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ซึ่งเงินกู้ค้ำประกันคงค้างในปัจจุบันอยู่ที่ 119 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่จำนวนเงินค้ำประกันคงค้างอยู่ที่ 85.8 ล้านดอลลาร์ โดยรายงานระบุว่ามีวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSME) กว่า 1,854 ราย และธุรกิจขนาดใหญ่ 154 รายในกัมพูชา สำหรับ CGCC ได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2020 ด้วยงบประมาณของรัฐ 200 ล้านดอลลาร์ กำหนดให้เป็นสถาบันรับประกันสินเชื่อในกัมพูชา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการเงิน และพัฒนาการเติบโตของ SMEs เป็นสำคัญ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501443502/cgcc-provides-170m-credit-guarantees-to-nearly-2000-businesses/

รัฐบาลกัมพูชาจัดหาเงินทุน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ

สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) และกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง (MPWT) จัดการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการแผนแม่บทด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชา (RGC) ได้จัดหาเงินลงทุนเกือบมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานกว่า 174 โครงการ มุ่งพัฒนาการเชื่อมต่อทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ที่จัดทำโดยธนาคารโลก สะท้อนว่ากัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 98 ในปี 2018 และตกลงมาอยู่ที่ 115 ทำให้ประเทศอยู่ในอันดับทัดเทียมกับ สปป.ลาว ส่งผลทำให้รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ เช่นการพัฒนาทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ (PPSE) และโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงทางด่วน PP-Bavet ทางด่วนพนมเปญ-เสียมราฐ-ปอยเปต และคลองฟูนันเตโช เป็นสำคัญ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501443206/govt-seeks-40b-capital-to-build-infrastructures-by-2033/

Metfone ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์กัมพูชาครองสัดส่วนการใช้ในประเทศกว่า 98%

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Metfone บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในกัมพูชาได้ดำเนินกลยุทธ์ “infrastructure first, business later” ซึ่งทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไปยังพื้นที่ห่างไกลของกัมพูชาเป็นเวลากว่า 15 ปี โดยขึ้นเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนำในกัมพูชาที่ปัจจุบันครอบคลุมการใช้กว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศ ขณะที่บริษัทได้เสียภาษีกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ให้กับหน่วยงานรัฐบาลกัมพูชา ส่งผลทำให้บริษัทติดอันดับ 5 องค์กร ที่เสียภาษีสูงสุดและขึ้นเป็นผู้นำในภาคโทรคมนาคมกัมพูชา นอกจากนี้ จำนวนเงินสะสมที่ Metfone มอบให้กับสังคมผ่านกิจกรรมทางสังคมและการสนับสนุนชุมชนมีมูลค่าสูงถึง 120 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501442494/metfone-network-reaches-98-percent-of-cambodian-population/

CDC อนุมัติโครงการลงทุน 22 โครงการ มูลค่ารวม 444 ล้านดอลลาร์

สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) ได้ออกใบรับรองสำหรับการจดทะเบียนโครงการลงทุน 22 โครงการ มูลค่า 444 ล้านดอลลาร์ สำหรับในช่วง 15 วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ โดยเน้นไปที่การโครงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ อย่างโรงงานทำกระเป๋าเดินทาง ถุงพลาสติก โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โดยในจังหวัดสวายเรียงที่มีพรมแดนติดกับประเทศเวียดนามได้รับโครงการลงทุนอย่างโครงการผลิตเครื่องใช้ในบ้านจากโลหะรีไซเคิล รวมถึงโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ขณะที่พระสีหนุได้รับโครงการลงทุนโรงงานแปรรูปมะพร้าว โรงงานทำตุ๊กตา และโครงการผลิตโซฟาและเฟอร์นิเจอร์ ด้านจังหวัดกัมปงสปือเน้นการผลิตต้นคริสต์มาส หลอดไฟประดับ และกล่องกระดาษ เป็นต้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501442508/cdc-okays-22-investment-projects-to-tune-of-444m/

Chevron พร้อมขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันในกัมพูชา

บริษัท Chevron ซึ่งมีบริษัทแม่ในสหรัฐฯ ขยายการลงทุนมายังกัมพูชา ภายใต้ บริษัท Chevron (Cambodia) จำกัด โดยได้เปิดเผยแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ว่าจะเปิดตัวสถานีบริการน้ำมันเพิ่มเติมในกัมพูชา รวมถึงคำนึงถึงความพยายามของประเทศในการร่วมสำรวจแหล่งน้ำมันสำรองกับประเทศไทยในพื้นที่ทับซ้อน (OCA) ซึ่งพื้นที่ OCA ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร และคาดว่าจะกักเก็บน้ำมันและก๊าซไว้ใต้พื้นทะเลมากถึง 500 ล้านบาร์เรล กล่าวโดย Keo Ratanak รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานกัมพูชา (MME) ภายหลังการประชุมกับ Frank Cassulo รองประธานใหญ่ บริษัท Chevron ในกรุงพนมเปญ ซึ่งบริษัทได้เริ่มเข้าลงทุนในกัมพูชานับตั้งแต่ปี 2021 มีสถานีบริการในปัจจุบันรวม 53 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่จะขยายสถานีบริการน้ำมันในกัมพูชาอีก 100 สถานี เพื่อรองรับกับอุปสงค์ภายในประเทศ ด้านกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาได้เปิดเผยว่ากัมพูชานำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมในปีก่อนมูลค่ารวมอยู่ที่ 849 ล้านดอลลาร์ และน้ำมันดีเซลอีกราว 1.32 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งขยายตัวต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501440827/chevron-to-expand-service-station-network-in-cambodia/

ปี 2023 อุตสาหกรรมประกันภัยกัมพูชาโต 3%

หน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยแห่งกัมพูชา (IRC) รายงานมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวมภายในประเทศแตะ 342 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากมูลค่า 331.8 ล้านดอลลาร์ ในปีก่อนหน้า โดยปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทประกันภัยทั่วไป 18 แห่ง บริษัทประกันชีวิต 15 แห่ง บริษัทประกันภัยรายย่อย 7 แห่ง และบริษัทประกันภัยต่อ 1 แห่ง ที่มีการขยายตัวในภายรวม สำหรับมูลค่าการเคลมประกันในปีก่อนมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 60.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 จากมูลค่า 46.6 ล้านดอลลาร์ ในปีก่อนหน้า ด้านมูลค่าสินทรัพย์รวมของอุตสาหกรรมประกันภัยกัมพูชามีอยู่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501441065/cambodias-insurance-industry-grows-by-3-pct-in-2023/

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามายังเสียมราฐกัมพูชามากกว่า 5,000 คนต่อวัน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนเสียมราฐเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ต้นปี 2024 โดยเพิ่มขึ้นไปแตะระหว่าง 4,000-5,000 คนต่อวัน ตลอดช่วงเดือนมกราคม ตามรายงานล่าสุดของกรมการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมทางการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 124,000-155,000 คน ขณะที่ปริมาณการขายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณคดีนครวัดอยู่ที่จำนวน 115,532 ใบ ตามการรายงานของ Angkor Enterprise (AE) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้จัดการการขายตั๋วที่อุทยานอังกอร์และหมู่บ้านลอยน้ำ Chong Khneas ในจังหวัดเสียมราฐ รวมถึงวัดเกาะเคอร์ ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในจังหวัดพระวิหารที่อยู่ใกล้เคียงกัน สำหรับในแง่ของการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวทางการได้จัดตั้งสนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ (SAI) แห่งใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังจังหวัดมากขึ้น โดยมีเที่ยวบินตรงราคาประหยัดที่เชื่อมโยงระหว่างเสียมราฐกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่วเอเชีย

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501440076/siem-reap-sees-rush-of-tourists-over-5000-visit-daily/

มูลค่าสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์กัมพูชาแตะ 5.12 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2023

ภาคการเงินรายย่อยกัมพูชาได้ออกเครดิตสินเชื่อแก่ผู้กู้มูลค่ารวมกว่า 5.12 พันล้านดอลลาร์ ให้กับผู้ขอสินเชื่อราว 1.57 ล้านราย โดยมีการกู้ยืมเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 3,260 ดอลลาร์ สำหรับในปีที่แล้ว ผ่านเครือข่ายสถาบันทางการเกิน 904 แห่ง ทั่วประเทศ รายงานโดย Kaing Tongngy โฆษกสมาคมไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา (CMA) ซึ่งปัจจุบันภาคการเงินภายในประเทศกัมพูชายังคงรักษาเสถียรภาพได้ดี แม้ว่าจะยังไม่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม ขณะที่ทางการยังได้เน้นย้ำถึงการกู้ยืมนอกระบบว่าไม่ควรทำ เนื่องจากมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินความจำเป็น และไม่มีกลไกในการคุ้มครองลูกค้าอย่างชัดเจน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501440074/microfinance-sector-provided-5-12b-loans-to-1-57m-clients-in-2023/